Opiskelijaohjaus

Satasairaala on opetussairaala​. Tavoitteena on luoda Satakunnan sairaanhoitopiiristä opiskelijamyönteinen, vetovoimainen ja innostava oppimisympäristö. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita (harjoittelujaksoja) on vuosittain lähes 900 ja ohjauspäiviä noin 20 000. Ohjausosaamista varmistetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa mm. erilaisten koulutusten ja työryhmien avulla. Yhteisissä kehittämishankkeissa luodaan ja otetaan käyttöön uusia ohjaus- ja oppimismenetelmiä ja hyödynnetään kansallisia opiskelijaohjauksen laatusuosituksia.
 
Harjoitteluyksiköissä opiskelijavastaavat vakiinnuttavat yhteistyössä muiden opiskelijaohjaukseen osallistuvien kanssa sovittuja ohjauskäytänteitä, kehittävät yksikön ohjaustyötä ja perehdyttävät opiskelijoita harjoitteluyksikköön. Jokaiselle opiskelijalle nimetään harjoittelujaksolla lähiohjaaja. Hän vastaa opiskelijan ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä perehtyy opiskelijan lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Opiskelijaohjauksen laatua seurataan. Hoitotyön johtajat ja esimiehet hyödyntävät tuloksia hyvän oppimisympäristön edellytysten parantamisessa ja hyvistä tuloksista palkitsemisessa. Opiskelijaohjaukseen liittyvät toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia ja ohjauksen laatu on viime vuosina parantunut Satakunnan sairaanhoitopiirissä.


Päivitetty: 21.1.2019 9:32

Yhteystiedot


Hoitotyön klinikkaopettajat

Helena Susilahti,
puhelin 050 463 5038

Tapio Kallio,
puhelin 044 707 9751