​Hoitotyön johtaminen operatiivisen hoidon toimialueella

Toimialueylihoitaja Pirjo Harju
etunimi.sukunimi@sasthp.fi

Toimialueylihoitaja johtaa hoitotyötä operatiivisen hoidon toimialueella, toimii ylihoitajien esimiehenä ja toimialuejohtajan työparina.

Operatiivisen hoidon toimialue koostuu kuudesta vastuualueesta, sekä välinehuollon taseyksiköstä. Vastuualueet ovat silmätautien, kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien, hammas-, suu- ja leukasairauksien, naistentautien ja synnytysten, sekä leikkaus-anestesian vastuualue. Viimeksi mainittu sisältää myös teho ja tehovalvonnan, sekä päiväkirurgian ja LEIKO yksikön.

Vakinaista hoitotyön henkilökuntaa toimialueella on 550.

Toimialueylihoitajan suorassa alaisuudessa ylihoitajien lisäksi ovat sairaanhoidon hallinnon toimistotyöntekijät, leikkausosasto, päiväkirurgian yksikkö, LEIKO, sekä välinehuollon taseyksikkö. Vakinaista hoitotyön henkilökuntaa tehtäväalueella on noin 170, sekä kuusi osastonhoitajaa.

Toimialueemme hoitotyössä elävät sairaanhoitopiirimme arvot – potilaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu. Henkilökunnasta välittäminen arvona ohjaa niin hoitotyön johtamista kuin työyhteisössä toisistamme välittämistä. Potilasturvallisuuskulttuuri on mukana kaikessa työssämme.

Toimialueellamme on "tekemisen meininki", mikä kuvaa ammattitaitoista, vastuullista ja innostunutta henkilökuntaamme. Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme ja olemme sairaanhoitopiirin hankkeissa ja muutosprosesseissa mukana.

Tulevana syksynä aloitamme heräämö 23 h-toiminnan pilotoinnin, jolla tavoittelemme potilaan siirtojen vähentämistä sairaalan sisällä, sekä hoitotyön tasaisempaa jakautumista vuodeosastojen ja heräämön kesken.

Olemme mukana sairaalamme rakennus- ja toimintasuunnittelussa, joka ulottuu vuodelle 2020 asti, ja sisältää muun muassa leikkausosaston uudisremontin ja laajennuksen, uuden keskitetyn hoidonvaraus- ja LEIKO-yksikön perustamisen, sekä tietysti niiden kaikkien sisältämien toimintaprosessien kehittämisen ja uudistamisen.

Kehittämisaktiivisuuttamme kuvaavat myös hoitotyön ammattilaisten pitämät hoitajapoliklinikat, joita alueellamme toimii yhteensä 34 erilaista. Suurimpia niistä ovat kirurgian preoperatiiviset poliklinikat, asiantuntijahoitajien pitämät haava- ja avannepoliklinikat, sekä ortopedian fysioterapeuttien vastaanotot.

Jos haluat aktiivisesti kehittää hoitotyötä potilaslähtöisesti ja samalla itse kehittyä ammattilaisena, muutoksia pelkäämättä, sovit joukkoomme.


Ylihoitaja Kirsi-Marja Laine
etunimi.sukunimi@sasthp.fi

Ylihoitaja vastaa hoitotyön johtamisesta ja kehittämisestä kirurgian vastuualueella ja tehohoidon vastuuyksikössä. Vakinaisia hoitotyöntekijöitä ja osastonsihteereitä alueella on 195 ja osastonhoitajia 5. Tavoitteena on yhteistyössä osastonhoitajien kanssa edistää potilaslähtöistä, turvallista, laadukasta ja vaikuttavaa hoitotyötä sekä kehittää näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä. Ylihoitajan työssä tärkeitä tehtäviä ovat hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen kehittäminen, esimerkiksi työkierron ja koulutuksen avulla. Hoitotyön johtamisessa ajankohtaista on muutosjohtamisen osaaminen.

Kirurgian vastuualueella
on kuusi eri erikoisalaa. Potilaita hoidetaan poliklinikalla ja vuodeosastoilla. Kirurgisten potilaiden keskimääräinen sairaalassaoloaika on lyhyt, joten hoitotyössä panostetaan potilaiden hyvään ohjaukseen, kuntouttavaan hoitotyöhön ja kotona selviytymisen tukemiseen. Kirurgian vastuualueen hoitajapoliklinikoilla toimii asiantuntijasairaanhoitajia, esimerkiksi uroterapeutti ja haavahoitaja. He kehittävät hoitotyötä alueellisesti, kouluttavat hoitotyöntekijöitä ja osallistuvat hoitotyön verkostojen toimintaan. Kirurgian alueella on kiertävä hoitotyön varahenkilöstö, joka osaltaan toimii myös teho ja tehovalvonnan yksikössä.

Teho ja tehovalvontayksikön hoitotyön tavoitteena on turvata kriittisesti sairaiden potilaiden turvallinen, laadukas ja näyttöön perustuva hoito. Teho-osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Hoitohenkilöstön osaaminen on monipuolista ja laaja-alaista. Moniammatillista yhteistyötä tehdään sairaalan muiden yksiköiden kanssa tiiviisti.


Palaa takaisin Hoitotyö -sivulle

Päivitetty: 23.9.2015 9:52