Näyttöön perustuva toiminta ja kehittäminen

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä tarkoittaa parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon käyttöä potilaan ja asiakkaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa.

Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttavaksi todettuja menetelmiä ja käytäntöjä. Tämä edellyttää tutkimusosaamisen vahvistamista, hoitotyön prosessien jatkuvaa tarkastelemista sekä uusien toimintamallien kehittämistä, arvioimista ja käyttöön ottoa.

Näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii yhteistyössä eri yliopistojen hoitotieteellistä tutkimusta tuottavien yksiköiden, ammattikorkeakoulujen sekä Hoitotyön tutkimussäätiön ja Suomen JBI yhteistyökeskuksen kanssa.

 

Päivitetty: 6.4.2017 9:52