​Hoitoisuusluokitus

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on käytössä RAFAELATM –hoitoisuusluokitusjärjestelmä. Luokituksen tarkoituksena on tuottaa tietoa hoitotyöstä ja potilaiden hoitoisuudesta eri ammattiryhmille, organisaatiolle ja asiakkaille. Hoitoisuusluokitus on hallinnollinen työkalu, joka tukee toimintayksikön ja hoitotyön tiedolla johtamista. Hoitoisuusluokitus on käytössä operatiivisen, konservatiivisen sekä lasten- ja naistentautien ja synnytysten vastuualueiden vuodeosastoilla.

Sairaanhoitopiirissä toimii hoitoisuustyöryhmä, joka koordinoi hoitoisuusluokituksen ylläpitoa (rinnakkaisluokitukset ja PAONCIL –mittaukset säännöllisesti), tiedonvälitystä, koulutusten organisointia ja hoitoisuusluokituksesta saatavien raporttien käytön yhtenäistämistä yksiköissä ja hoitotyön johdossa. Hoitoisuustoiminnastamme on tehty ulkoinen auditointi FCG:n toimesta ja toiminnan laatua seurataan jatkuvasti sisäisin auditoinnen. Satakunnan sairaanhoitopiirin hoitoisuustyöryhmän yhteyshenkilöt ovat ylihoitaja Päivi Hautaoja konservatiivisen hoidon vastuualueelta ja ylihoitaja Kirsi-Marja Laine operatiivisen hoidon vastuualueelta, ja he toimivat yhteistyössä myös FCG Konsultointi Oy:n asiatuntijoiden kanssa.

Päivitetty: 6.4.2017 12:31