Hoitotyön kirjaaminen

Päivittäinen hoitotyön kirjaamisemme perustuu kansallisesti yhtenäiseen hoitotyön rakenteiseen kirjaamismalliin. Kirjaamissovelluksena käytämme pääsääntöisesti Effica-potilastietojärjestelmän Hoitokertomusta. Osalla yksiköistä on käytössä Hoitotyön lehti (HOI), johon kirjataan rakenteisesti. Kuntoutus- ja erityistyöntekijät kirjaavat tarvittaessa samaan moniammatilliseen hoitokertomukseen. Hoitokertomuksen lisäksi käytössämme on Kuumekurva-sovellus sekä Osastolääkitysosio.

Huolellisella hoitotyön dokumentoinnilla lisäämme potilasturvallisuutta sekä edistämme korkeatasoisen ja asiakaslähtöisen potilashoidon toteutumista läpi koko hoitoprosessin.

SATSHP:ssa toimii hoitotyön kirjaamisen työryhmä, joka koordinoi kirjaamiseen liittyviä asioita. Ryhmään kuuluvat vastuualuiden ylihoitajat Paula Ranne (pj), Kirsi-Marja Laine, Tuula Huumonen, Katriina Hakanen, Tuula Arvola, Liisa Niskanen ja Katriina Peltomaa sekä Effica-projektin projektipäällikkö Silja Iltanen ja SATSHP:n kirjaamisasiantuntija Anne Kuusisto (siht.).

Tavoitteena on kehittää potilaslähtöistä, yhtenäistä hoitotyön sisällön kirjaamista organisaatiossamme.

Päivitetty: 22.5.2016 21:13