​Hoitotyön suositukset

Sairaanhoitopiirin hoitotyön tukena hyödynnetään hoitotyön suosituksia, jotka ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin, niiden käyttökelpoisuuteen ja vaikuttavuuteen. Hoitotyön suositusten tavoitteena on inhimillinen, oikein ajoitettu, oikea ja vaikuttava hoito potilaalle. Suositukset ovat konkreettinen osoitus näyttöön perustuvasta hoitotyöstä.

Hoitotyön tutkimussäätiö hoitotyön suositukset

JBI-suositukset

Lisäksi hyödynnetään Käypä hoito – suosituksia, jotka ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Käypä hoito -suositukset

SATAPLUS-opas

Päivitetty: 4.12.2015 11:17