​Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Satakunnan sairaanhoitopiirissä työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, jonka työn tavoitteena on taata potilaiden hyvä, laadukas ja turvallinen hoito. Sairaanhoitopiirin henkilökunta huomioi potilasturvallisuuden kaikessa toiminnassa. Potilasturvallisuuden tilaa seurataan aktiivisesti päivittäin. Potilasturvallisuutta parannetaan ja varmistetaan hyödyntämällä erilaisia turvallisuustyökaluja, turvallisuusjärjestelyin sekä koulutuksilla.

Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan ja hoidosta ei aiheudu mitään haittaa. Potilaalla ja hänen läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden parantamisessa ja teidän toivotaankin aktiivisesti tuovan esille hoitoonne mahdollisesti vaikuttavia asioita tai siinä herääviä kysymyksiä.

Lisätietoa aiheesta löydät potilaille tarkoitetusta potilasturvallisuus osiosta.

Päivitetty: 7.2.2017 15:27