Opetussairaala

Sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan kuluu oleellisena osana lääkäreiden ja monien muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluttaminen, henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutus sekä tutkimustyö. Henkilökunta ohjaa ja valvoo kaikkien opiskelijoiden harjoittelua.

Satasairaala toimii opetussairaalana, jossa hoitotyön ja lääketieteen eri vaiheiden opiskelijat suorittavat opintojensa käytännön harjoittelua.

Päivitetty: 21.1.2019 9:32

Yhteystiedot

Satasairaala
Sairaalantie 3
28500 Pori