Lääketieteen opiskelijat

Toimivan terveydenhuollon keskeinen edellytys on pätevän ammattihenkilöstön kouluttaminen. Sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan kuuluu oleellisena osana lääkäreiden ja monien muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluttaminen, henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutus sekä tutkimustyö.

Opetuksesta vastaavat kunkin erikoisalan lääkäriopettajat, jotka opetuksen ohella toimivat potilastyössä ja tekevät usein myös tutkimustyötä. Lääkäri-opettajien ja muun henkilökunnan kanssa yhteistyössä toimivat opetushoitajat, jotka huolehtivat opetuksen käytännön järjestelyistä.

Kliiniset opettajat erikoisaloittain kevät 2018

 • Anestesiologia: Tanja Ahtiainen
 • Ihotautioppi: Ken Malanin
 • Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia: Elina Aalto
 • Kirurgia: Salvatore Giordano, vt.professori
 • Kirurgia: Hilkka Ryhänen ja Jorma Hannukainen
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi: Jussi Sarin
 • Lastentautioppi: Samuli Ylitalo
 • Neurologia: Kirsi Malmberg-Ceder
 • Nuorisopsykiatria: Max Karukivi
 • Psykiatria: Jyrki Korkeila, professori
 • Psykiatria: Max Karukivi
 • Silmätautioppi: Ville Paavilainen
 • Sisätautioppi: Hannu Järveläinen, professori
 • Sisätautioppi: Jarkko Karihuhta
 • Synnytys- ja naistentautioppi: Noora Paatero-Hanni


Opetushoitajat ovat Sari Alakulju-Kuusisto (operatiivisen hoidon toimialueen oppiaineet) ja Marju Sjösten (konservatiivisen hoidon toimialueen oppiaineet).

Päivitetty: 21.1.2019 9:33

Yhteystiedot

Satasairaala
Sairaalantie 3
28500 Pori