​Perehdytys

Henkilöstön perehdytys koostuu kaikista niistä toimenpiteistä, jotka tukevat uutta työntekijää tai vanhaa työntekijää uudessa työtilanteessa tutustumaan työpaikkaansa, organisaatioonsa, sen tapoihin, ihmisiin, omaan työhönsä sekä siihen liittyviin odotuksiin. Perehdytyksellä sairaanhoitopiirissä tuetaan henkilöstön osaamista, varmistetaan työn laadukkuutta ja tuloksellisuutta sekä tuetaan työssä jaksamista. Sairaanhoitopiirissä on pyritty suunnitelmalliseen ja yhtenäiseen perehdyttämiseen kehittämällä hoitohenkilökunnan perehdytysprosessin yhtenäisen käytännön malli, joka sisältää prosessiin liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien määrittelyn sekä perehdytyksen dokumentoinnin lomakkeen sähköisine sisältöineen. Lisäksi yksiköillä on omat perehdytysohjelmansa.

Päivitetty: 28.4.2016 9:25