​LOVe

"LOVe – lääkehoidon osaaminen verkossa" SATSHP:ssä

Lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATSHP) järjestää lääkehoidonlupaprosessina hoitotyöntekijöilleen "LOVe -lääkehoidon osaaminen verkossa" koulutusta. SATSHP:n Moodle verkko-oppimisympäristössä (https://satshp.mmg.fi) opiskellaan "LOVe -lääkehoidon osaaminen verkossa" sisältämät teoriat ja suoritetaan tentit. SATSHP:ssä suoritettavat koulutusosiot määritellään ammattiryhmittäin (LOVe -ohjekirje). Lisäksi toimialuejohto yhdessä vastuualueen kanssa on päättänyt LOVe -lisäosioiden (mm. ABO -Verensiirrot, KIPU - Kivun lääkehoito (ent. EPI), PSYK -Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito sekä LAS -Lasten lääkehoito) suorituksesta työyksikön tarpeen ja toiminnan mukaisesti.

Kaikkien lääkehoitoon osallistuvien hoitohenkilökuntaan kuuluvien tulee päivittää LOVe -lääkehoitolupansa hyväksytysti viiden (5) vuoden välein. Hoitotyöntekijällä on velvollisuus itse huolehtia voimassaolevasta luvasta. LOVe -lääkehoitoluvat talletetaan myös SATSHP:n koulutushallintajärjestelmään.

LOVe -verkkosivut

Päivitetty: 21.1.2019 9:34

 Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anna-Kaisa Kautto

Puhelin
044 707 6950

Sähköposti etunimi.sukunimi@satasairaala.fi