​Tutkimus

Satakunnan perusterveydenhuollossa tehdään laadukasta lääketieteellistä tutkimusta. Mikäli olet kiinnostunut tutkimustyöstä, seuraavissa tutkimushankkeissa on mahdollista edetä aina väitöskirjatyöhön asti. Tai mikäli Sinulla on oma tutkimusaihe ja haluat ohjausta, ota yhteyttä yhteyshenkilöihin.

SATAUNI-tutkimus
Satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus unilääkevieroituksesta.
Yhteyshenkilö Ritva Lähteenmäki, rlahte@utu.fi

HARMONICA-projekti (Harjavalta Risk Monitoring for Cardiovascular Disease)
Prospektiivinen kohorttitutkimus, missä seurataan valtimotautiriskihenkilöiden sairastuvuutta ja elämänlaatua Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän potilasaineistossa.
Yhteyshenkilö Päivi Korhonen, paikor@utu.fi

Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy -tutkimus
Satunnaistettu, kontrolloitu ja moniammatillinen interventiotutkimus. Tutkimuksen toteuttajina ovat Turun yliopisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Porin perusturva ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Yhteyshenkilö Marika Salminen, majosa@utu.fi

Päivitetty: 7.2.2017 15:29