Kehitysvammapalvelut

Yhteystiedot

Antinkartanon kuntoutuskeskus 
Ravanintie 359
28450 Vanha-Ulvila

Puhelin
02 627 71

Faksi
02 627 4099

Sosiaalipalvelujen johtaja
044 707 4000

Kiireellisesti palveluihin

​Anna palautetta kehitysvammapalveluista


Tästä palautelomakkeelle

Kehitysvammapalvelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut tuottaa julkisia palveluja, joita kunnat rahoittavat. Palvelemme erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä, perheitä ja yhteisöjä. Suunnittelemme, ohjaamme ja tuotamme palveluja yhdessä kuntien ja toimijoiden kanssa. Työskentelymme on moniammatillista. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattihenkilöillä on erilaista osaamista ja he tekevät yhteistyötä keskenään.  

Strategiamme eli tavoitteemme on tuottaa sinulle vaativia resursseja edellyttäviä ja yksilöllisiä palveluita. Resurssi tarkoittaa sitä, että meillä on voimavaroja toteuttaa strategiamme. Toimintaamme ohjaa strategiapuu. Siihen on merkitty tärkeitä asioita, jotka huomioimme työssämme. Näet strategiapuun tästä linkistä.

Toimintaamme ohjaavat myös sairaanhoitopiirin arvot, jotka näet tästä linkistä. Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä noudattaa toiminnassaan arvoja, jotka näet tästä linkistä.

Meillä on käytössä laatujärjestelmä

Noudatamme kaikissa toiminnoissamme sertifioitua ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmän noudattaminen tarkoittaa sitä, että toimimme tiettyjen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Sertifikaatti on todistus siitä, että laatujärjestelmä on käytössä. Pääset katsomaan meille myönnettyä sertifikaattia, kun klikkaat kuvaa.


Noudatamme kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan laatimia yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Laatukriteerit löytyvät Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan verkkosivuilta. 


Meitä on palkittu

Sosiaalipalvelujen toimialue sai Satakunnan sairaanhoitopiirin myöntämän Hyvä Palvelu palkinnon vuonna 2010.

Kehitysvammaliitto ry myönsi Aino Miettinen -tunnustuspalkinnon toimialueelle vuonna 2012.

Kehitysvammaisten ihmisten laitosasuminen päättyy

Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kehitysvammaisten henkilöiden pitkäaikainen laitosasuminen lakkautetaan Suomessa vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteenamme on löytää sinulle monenlaisia malleja ja tapoja asumiseen. Palvelujen suunnittelussa toteuttamisessa meille tärkeintä on se minkälaisia palveluja sinä tarvitset.

Antinkartanon kuntoutuskeskus on aikaisemmin tarjonnut asunnon monelle kehitysvammaiselle ihmiselle. Jatkossa se muuttuu yhä enemmän kuntoutus- ja tutkimuskeskukseksi. Antinkartanossa järjestämme kuntoutusta, tutkimuksia, kriisihoitoa ja tilapäishoitoa.

KEHAS - ohjelma on kehitysvammaisten asumisohjelma, jota toteutamme Satakunnassa. KEHAS - ohjelmassa suunnittelemme kehitysvammaisten ihmisten asumista ja palveluita. Ohjelma perustuu YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen.

Satakunnassa on selvitetty kuinka paljon asuntoja kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessa. Voit lukea raportin: Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa -asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020. Päivitetty 11.9.2018.


Organisaatiokaavio

Sosiaalipalvelujen organisaatiokaavio. Organisaatiokaavio kuvaa sitä miten toimialueemme toimii ja miten työn vastuut jakautuvat eri työntekijöille.

Päivitetty: 27.12.2018 11:29