​Toiku

Toiku eli toiminnallinen kuntoutus tarjoaa Antinkartanon kuntoutuskeskuksen asiakkaille yksilöllistä, tavoitteellista toimintaa heidän kuntoutussuunnitelmassaan laadittujen tavoitteiden toteutumiseksi esim. fysioterapiaa.

Toimimme moniammatillisen työryhmän osana. Teemme yhteistyötä asiakkaan omahoitajien ja erityisosaajien erim. puheterapeutin kanssa.

Toiminnallisuus ilmenee esim. luovan toiminnan, musiikin, fysioterapian, multisensorisen toiminnan (aistihuone, -keittiö), arjen taitojen harjoittelun, sosiaalisten ryhmätilanteiden sekä koulunkäyntiä tukevien toimintojen kautta. Toiminnassa huomioidaan jokaisen asiakkaan osaaminen, jaksaminen, tuen tarve sekä erilaiset tavat kommunikoida. Tällöin vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen kautta voi syntyä kokemuksia osaamisesta, pystyvyydestä, osallisuudesta, välittämisestä, arvokkuudesta ja hyvästä olosta.

 

HYP-hetkissä eli huomioivan yhdessäolon hetkissä keskeistä on työntekijän sitoutuminen päivittäisiin hetkiin vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevan asiakkaan kanssa. HYP-hetkessä ei suoriteta, vaan tavoitteena on löytää yhdessä olemisen ilo asiakkaan kanssa.

 

Päivitetty: 25.10.2018 10:36

​Yhteystiedot


Ravanintie 359
28450 Vanha-Ulvila

 

Osastonhoitaja

044 707 9149