Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Erityisosaamiskeskus

 Erityisosaamiskeskus

Yhteystiedot


Tiedustelut ja ajanvaraukset

Toimistosihteeri
puhelin 044 707 4021

Palveluesimies

puhelin 044 707 4033

 Erityisosaamiskeskus

  • Yleistä
  • Hyvä tietää
  • Vastuuhenkilöt

​​
Erityisosaamiskeskuksen palveluihin kuuluu:

  • vastaanottopalveluja
  • tutkimuspalveluja
  • konsultaatiopalveluja
  • ja muita erityisasiantuntijapalveluja. 

Sinulla pitää olla mak​susitoumus, jotta voit saada palveluja. Maksusitoumuksen myöntää kotikuntasi sosiaalitoimi.

Tarjoamme erityisasiantuntijapalveluja myös sosiaalipalvelujen omille toimintayksiköille esimerkiksi asiakkaan kuntoutusjaksoilla ja tutkimusjaksoilla. Yhteistyötä tehdään myös sairaanhoitopiirin muiden toimialueiden kanssa.

Erityisosaamiskeskuksessa työskentelee lääkäri, psykologeja, neuropsykologi, sosiaalityöntekijöitä, puheterapeutteja, perhetyöntekijä ja toimistosihteeri. Tarvittaessa käytettävissä on myös fysioterapeutti.

Asiantuntijapalvelut on ISO 9001:2015 laatujärjestelmän mukaisesti sertifioitu asiantuntijayksikkö. Laatujärjestelmä tarkoittaa sitä, että toimimme tiettyjen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Sertifikaatti on todistus siitä, että laatujärjestelmä on käytössä.

​Poliklinikkamuotoinen vastaanottotoiminta

Vastaanotolla selvitämme tilannettasi sinun ja lähiverkostosi kanssa monipuolisesti. Lähiverkosto tarkoittaa sinulle tärkeitä ihmisiä. Heitä voivat olla esimerkiksi vanhemmat, sisarukset, ystävät tai vaikkapa jumppari. Kartoitamme myös kuntoutustarpeitasi ja palvelutarpeitasi.

Moniammatillinen kuntoutusvastaanotto

Vastaanottotyöskentelyssä on mukana kolme tai useampia erityistyöntekijöitä. Laadimme kuntoutusvastaanotolla sinulle kirjallisen kuntoutussuunnitelman. Se perustuu kehityksesi seurantaan ja perhetilanteesi selvitykseen.

Moniammatillisella kuntoutusvastaanotolla hyödynnämme lääkärin, psykologin ja sosiaalityöntekijän erityisosaamista. Tätä voimme täydentää puheterapeutin, fysioterapeutin tai perhetyöntekijän asiantuntemuksella.

Yhden työntekijän vastaanotto 

Yhden työntekijän vastaanotolla erityisasiantuntijana on lääkäri, psykologi, neuropsykologi, sosiaalityöntekijä tai puheterapeutti.

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologi tutkii tarkemmin päättelytaitojasi sekä osaamisesi hyviä ja mahdollisia heikkoja alueita. Hän tutkii myös mahdollisia kehityksellisiä häiriöitäsi ja oppimisvaikeuksiasi sekä niiden selittäviä tekijöitä. Arvioinnin kohteena voivat myös olla mahdolliset käyttäytymisongelmasi ja sosiaaliset ryhmätaitosi. Eli arvioimme yhdessä sitä miten toimit ryhmässä. Voimme toteuttaa tutkimuksesi laajana tai suppeana.

Puheterapeutin vastaanotto 

Puheterapeutti tutkii tai tekee puheterapeutin arvion  vastaanottokäyntisi aikana. Puheterapeuttimme voi osallistua kuntoutuspalaveriisi. Puheterapeuttimme voi tulla myös luoksesi kotikäynnille.

Kuntoutus- ja palveluneuvonta

Sosiaalityöntekijä kartoittaa ja arvioi sosiaalista tilannettasi kuten asumistasi tai perhetilannettasi sekä toimintakykyäsi.

Neuvomme ja ohjaamme sinua vastaanottokäynnin tai kotikäynnin aikana. Voimme myös osallistua neuvotteluusi tai verkostopalaveriisi.
 
Sosiaalityöntekijä neuvoo sinua esimerkiksi sosiaalitoimen palveluissa ja Kelan etuuksissa.

Konsultaatiot

Tarjoamme lääkärin, neuropsykologin, psykologin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän konsultaatiota. Tarjoamme sinulle myös autismikonsultaatiota, neuropsykologista valmennusta ja työnohjausta. 

Puhelinkonsultaatio 

Tarjoamme lääkärin, psykologin,  neuropsykologin tai puheterapeutin puhelinkeskusteluja asiakkaan asioiden selvittämiseksi. Konsultaatio tarkoittaa neuvojen antamista ja neuvottelua ammattilaisten välillä.

Muu käynti

Yksittäisten vastaanottokäyntien lisäksi on sinulla mahdollisuus toistuviin terapiakäynteihin tai keskustelukäynteihin. Niitä voivat olla esimerkiksi kuvataideterapia ja puheterapia.

​Erityisosaamiskeskuksen sosiaalityöntekijät palvelutarpeen mukaan

 

Vastaanottotoiminta

Sosiaalityöntekijän puhelin 044 707 4022

Palveluesimiehen puhelin 044 707 4033

Päivitetty: 9.10.2018 14:39

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satasairaala.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satasairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71