Jalkautuvat erityistason palvelut

Yhteystiedot


Palvelusuunnittelija

puhelin 044 707 4039
puhelin 044 707 4032

Jalkautuvat erityistason palvelut

Jalkautuvat erityistason palvelumme voivat olla autismikonsultaatiota, neuropsykiatrista valmennusta tai kotiin annettavaa palvelua. Voit saada palvelua kotonasi, päiväkodissa, koulussa, asumispalveluissa tai avohuollon yksikössä.

Suunnittelemme palvelut sinulle  yksilöllisesti tarpeittesi mukaisesti. Tarvittaessa hyödynnämme eri ammattilaisten osaamista. Palvelun avulla tuemme arkeasi niin, että mahdolliselle laitosjaksolle ei olekaan tarvetta.

Autismikonsultaatio

Konsultaatio tarkoittaa neuvojen antamista ja neuvottelua ammattilaisten välillä. Autismikonsultaation avulla tuemme lähipiiriäsi. Palvelua voi saada silloin, jos sinulla on autismin kirjon piirteitä tai erityisen tuen tarpeita. Konsultaatiota voivat saada lähi-ihmisesi, yhteistyötahosi ja työyhteisöt. He voivat saada myös lisää tietoa autisminkirjosta.

Autismikonsultaatiota voidaan antaa omassa arjen ympäristössä. Tavoitteenamme on löytää toimintakykyäsi tukevia ja sitä lisääviä menetelmiä.

Autismikonsultaatiossa voidaan tehdä erilaisia ohjeita, jotka tukevat kanssakäymistäsi ihmisten kanssa. Tavoitteena on suunnitella toimintosi ja vapaa-aikasi niin, että sinua ohjataan oikein. Jos sinulla on esimerkiksi aistipulmia tai haastavaa käytöstä, on tärkeää että lähi-ihmisesi osaavat toimia kanssasi.

Neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy

Nepsy-valmennuksesta hyötyvät nuoret ja aikuiset, joilla on jokin neuropsykiatrinen diagnoosi tai neuropsykiatrisia piirteitä. Diagnoosi tarkoittaa käsitystä terveysongelmasta, sairaudesta tai taudin syistä. Nepsy-valmennuksesta voi hyötyä, jos elämänhallinnassa tai toiminnan ohjauksessa on haasteita.

Ensin arvioimme yhdessä onko nepsy-valmennus sopiva palvelu sinulle. Aluksi laadimme yhdessä suunnitelman valmennuksestasi. Edellytyksenä on se, että osaat asettaa tavoitteita itsellesi. Arvioimme yhdessä arjen toimintakykyäsi ja sen kehittymistä. Karttatyöskentelyn avulla luomme tavoitteita tulevaisuuteesi, haaveisiisi ja asumiseesi liittyen.

Tärkeää on, että osaat arvioida omaa toimintaasi yhdessä valmentajan kanssa. Selvitämme myös vahvuutesi ja tuen tarpeet. Tärkeintä on voimavarojesi tukeminen. Nepsy-valmennuksessa on tavoitteena toimintakykysi lisääminen omien valmiuksiesi ja voimavarojen pohjalta. Toimintakyky kuvastaa kykyäsi suoriutua eri tehtävistä arjen elämässäsi.

Kotiin annettava palvelu

Hoidollinen palvelu on tarkoitettu vammaisille henkilöille, jotka hyötyvät kotiin annettavasta hoidosta. Tästä voi olla esimerkkinä INCL -tautia sairastavat lapset. Palvelun tarkoitus on tukea sinua, perhettäsi ja lähipiiriäsi.

Tavoitteena on tukea hoitoasi ja kasvatustasi. Tavoitteena on auttaa vanhempia ja lähi-ihmisiä arkirutiinien hoitamisessa. Tällä palvelulla vahvistamme läheistesi hoitamiseesi liittyviä taitoja ja heidän jaksamistaan. Näin tuemme asumistasi omassa kodissasi ja omassa toimintaympäristössäsi.​

Päivitetty: 9.10.2018 14:40