Hoitoon pääsyn turvaaminen

​Hoitoon pääsyn turvaaminen erikoissairaanhoidon näkökulmasta

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuoltolaki säätelee hoidon tarpeen arviointia erikoissairaanhoidossa. Arviointi pitää aloittaa kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut terveydenhuollon toimintayksikköön.

Tiedotamme sinulle jatkosuunnitelmasta kolmen viikon kuluessa siitä, kun olemme saaneet lähetteen. Et kuitenkaan välttämättä pääse vielä tuon ajan kuluessa erikoislääkärin vastaanotolle.

Erikoislääkäri arvioi, millaista hoitoa tarvitset, ja kuinka kiireellisesti. Tämän arvion perusteella saatat saada ajan poliklinikalle tutkimukseen. Lähetteessä voi myös olla tietoja, joiden perustella annamme sinulle ajan toimenpiteeseen.

Mikäli et tarvitse erikoissairaanhoitoa, palautamme lähetteen terveyskeskukseen. Sen mukana annamme hoito-ohjeita.

Joskus lähetteessä ei ole riittävästi tietoja. Silloin palautamme sen terveyskeskukseen ja pyydämme lisäselvitystä. 


Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon

Terveydenhuoltolaki säätää, miten nopeasti potilaan pitää päästä hoitoon. Hoidon tarve pitää olla lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti todettu. Kun tarve on arvioitu ja todettu, potilaan kuuluu päästä hoitoon kuuden kuukauden kuluessa.

Jos lapsi tai nuori tarvitsee mielenterveyspalveluja, hoito pitää järjestää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tarve on todettu. Lapsen tai nuoren mielenterveyspalveluissa pitää lisäksi huomioida hoidon kiireellisyys.

Joskus hoitoa ei voida järjestää siinä ajassa, mitä laki määrää. Silloin kunta tai kuntayhtymä hankkii hoidon muilta sellaisilta tahoilta, jotka tuottavat samaa palvelua.

Yleensä pääset hoitoon määräajassa. Jos aika kuitenkin ylittyy, saat silti hyvää hoitoa. Hoidosta ei tule sinulle ylimääräisiä maksuja. Maksat tavalliset asiakasmaksut. Et voi kuitenkaan itse maksutta hakeutua muualle hoitoon. Sairaanhoitopiiri ei maksa laskua, jos olet itse järjestänyt hoitosi.

 

Hoitoon pääsyn perusteet

Erikoissairaanhoidon erikoislääkäri päättää hoidostasi. Olet mukana tekemässä päätöstä. Et kuitenkaan välttämättä saa kaikkia hoitoja, joita ehkä haluat.

Lääkäri arvioi tarvitsetko erikoissairaanhoitoa. Suurimmalle osalle sairauksista on määritelty valtakunnalliset pistemäärät. Ne auttavat arvioinnissa.  Lisäksi lääkäri arvioi, millaista hyötyä hoidosta sinulle on.

Pyrimme siihen, että saat asianmukaista hoitoa. Seuraamme, miten hoitoon pääsyn edellytykset sairaanhoitopiirissä toteutuvat. Seuraamme esimerkiksi sitä, miten pitkään potilaat odottavat hoitoa.

Päivitetty: 27.9.2018 12:53