Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus


Potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että:

  • saat sellaista hoitoa, mitä tarvitset
  • saat sellaista hoitoa, mitä sinulle on määrätty
  • hoidosta aiheutuu sinulle mahdollisimman vähän haittaa.

Toivomme, että sinä ja läheisesi keskustelette avoimesti hoitohenkilökunnan kanssa potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Potilasturvallisuus on tärkeä osa laadukasta sairaanhoitoa.

Me kaikki terveydenhuollossa työskentelevät ihmiset olemme vastuussa siitä, että hoito on turvallista. Pyrimme varmistamaan asioita etukäteen niin, ettei vahinkoja tai vaaratilanteita synny. Hyödynnämme myös aikaisemmin oppimiamme asioita. Noudatamme potilasturvallisuuteen liittyviä ohjeita, suosituksia ja toimintatapoja. Parannamme potilasturvallisuutta hyödyntämällä erilaisia työkaluja, turvallisuusjärjestelyin ja koulutuksilla. Seuraamme potilasturvallisuuden tilaa aktiivisesti päivittäin.

Ohjaamme myös harjoittelussa olevia opiskelijoita potilasturvallisuuteen.

Anna palautetta toiminnastamme

Täältä pääset potilasasiamiehen sivuille

Opas turvallisempaan hoitoon

Päivitetty: 25.4.2019 12:12