Sairaalassa olo

​Sairaalassa olo


 Kun olet hoidossa sairaalassa, sinun on hyvä tietää muutamia asioita.

Vaitiolovelvollisuus

Sairaalan henkilökunnalla ja käytännön harjoittelua suorittavilla opiskelijoilla on vaitiolovelvollisuus. Voit siis puhua luottamuksellisesti sairauteesi liittyvistä asioista henkilökunnan kanssa.

Toivomme, että myös sinä ja läheisesi kunnioitatte muiden potilaiden yksityisyyttä.

Potilastietorekisteri

On tärkeää, että hoitavalla henkilökunnalla on kaikki tieto terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista, jolloin sinua voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin.

Satakunnan sairaanhoitopiirillä ja alueen terveyskeskuksilla on käytössä yhteinen potilastietorekisteri Sinua hoitava henkilökunta voi käyttää rekisterissä olevia potilastietoja hoitaessaan sinua. Rekisteristä katsotaan vain sinun hoitosi kannalta tarpeellisia tietoja.

Sinulla on mahdollisuus kieltää kokonaan potilastietorekisterisi käyttö jossakin alueen terveyskeskuksessa tai Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaalassa. Kielto on toistaiseksi voimassa, mutta voit purkaa sen koska tahansa.

Jos kiellät potilastietojesi katsomisen rekisteristä, sinua hoitava henkilökunta ei voi katsoa tietoja edes hätätilanteessa.

Voit kuitenkin tehdä erillisen hoitotahdon, jossa annat luvan rekisterin katsomiseen esimerkiksi, jos olet tajuton ja tarvitset välittömästi hoitoa.

Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella voit kieltää potilastietojesi katsomisen rekisteristä seuraavilla tavoilla:

  • Voit kertoa sinua hoitavalle henkilökunnalle asiasta.
  • Voit antaa tai lähettää kieltosi kirjallisena sinua hoitavaan yksikköön.
  • Voit lähettää kirjallisen kiellon toimintayksikön kirjaamoon tai muuhun toimipisteeseen.

Potilastietojasi ei luovuteta Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen ulkopuolelle ilman sinun suostumustasi.

Opetussairaala

Sairaalamme ovat opetussairaaloita. Hoitotyön ja lääketieteen opiskelijat harjoittelevat käytännön työtä sairaalassa.

Toivomme, että opiskelijat voivat olla mukana hoitamassa myös sinua. Hoitohenkilökunta valvoo aina opiskelijoiden työskentelyä.

Savuton sairaanhoitopiiri

Suosittelemme, että et tupakoi sairaalassa ollessasi. Hoitohenkilökunta voi auttaa sinua tupakoinnin lopettamisessa.

Tupakointi on sallittu vain tupakkakatoksissa. Tupakkakatokset on merkitty. Myös vierailijoiden täytyy noudattaa sairaalan ohjeita tupakoinnista.

Päivitetty: 27.9.2018 12:54