Sähköinen lääkemääräys eli eResepti

Sähköinen lääkemääräys eli eResepti

Aikaisemmin lääkäri laati ja allekirjoitti lääkemääräyksen paperille. Nyt hän tekee saman tietokoneella. Kun lääkemääräys on valmis, lääkäri tallentaa sen valtakunnalliseen tietokantaan, eli Reseptikeskukseen.

Reseptikeskus kerää kaikki lääkitystietosi, joista on tehty eResepti. Tietokannasta löytyy tieto eReseptillä määrätyistä lääkkeistä. Voit asioida terveydenhuollon yksikössä tai apteekissa eri puolilla Suomea ja tietokannasta löytyy aina ajan tasalla olevat tiedot lääkkeistäsi.

Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä on Kela. Reseptikeskuksessa eReseptit säilyvät 2,5 vuotta.

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä säätää, että eReseptin käyttöönotto on pakollista apteekeille ja terveydenhuollon toimintayksiköiden tiloissa vastaanottoa pitäville ammatinharjoittajille.

Miten eResepti toimii

Lääkäri ei enää anna sinulle reseptiä paperilla, vaan hän on tallentanut lääkemääräyksen sähköisesti. Sen sijaan saat lääkäriltä potilasohjeen, jossa kerrotaan, mitä lääkettä hän on sinulle määrännyt. Tämän jälkeen voit hakea lääkkeet apteekista.


Apteekissa henkilökunta kysyy sinulta Kela-korttia. Voit näyttää myös lääkäriltä saamaasi ohjetta, se voi nopeuttaa palvelua. Lääkekorvauksen voit kuitenkin saada vain näyttämällä Kela-kortin.


Apteekin proviisori tai farmaseutti hakee Reseptikeskuksen tietokannasta sinulle määrätyn eReseptin ja saat ne lääkkeet, jotka lääkäri on määrännyt. Tietokantaan jää merkintä milloin ja mistä apteekista olet lääkkeen noutanut. Apteekki kirjaa tietokantaan merkinnän siitä, paljonko lääkettä jää jäljelle, sekä oletko ehkä saanut lääkkeen rinnakkaisvalmisteen. Lääkepakkauksen kylkeen tulee tarra, joka kertoo lääkkeen tiedot.


Jos et itse pääse hakemaan lääkettä, joku voi tehdä sen puolestasi. Puolestasi asioivalla ihmisellä täytyy olla mukana lääkärin sinulle antama potilasohje. Toinen vaihtoehto on, että hänellä on mukanaan Kela-korttisi ja tieto haettavasta lääkkeestä. Näin hän osoittaa, että hänellä on oikeus noutaa lääke apteekista.

Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi suostumuksellasi tarkistaa aikaisemmat sinulle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta. Tarkastuksella varmistetaan, ettei sinulle määrätä päällekkäisiä lääkityksiä tai lääkkeitä, jotka eivät sovi yhteen jo käytössä olevien lääkkeiden kanssa.

Voit pyytää eReseptin uusimista apteekista tai terveydenhuollosta.
Jos olet täysi-ikäinen, voit katsoa omia reseptitietojasi internetissä www.kanta.fi . Tarvitset kirjautumista varten omat verkkopankkitunnukset tai sähköisen henkilökortin.


eReseptin hyödyt

  • Voit asioida missä tahansa apteekissa tai terveydenhuollon toimipisteessä ja tiedot lääkemääräyksistäsi löytyvät helposti.
  • Sinun ei välttämättä tarvitse muistaa kaikkia sinulle aiemmin määrättyjä lääkkeitä. Lääkäri tai sairaanhoitaja voi tarkastaa kokonaislääkityksesi tietokannasta, jos annat siihen luvan. Näin voidaan estää päällekkäiset lääkemääräykset ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset.
  • Aikaisemmin paperinen resepti saattoi mennä hukkaan, mutta eReseptiä ei voi hukata. Se löytyy Reseptikeskuksen tietokannasta.
  • eReseptiä ei voi väärentää.
  • Tietosi ovat turvassa. Reseptikeskuksen tietokanta on vahvasti suojattu. Tietokanta tunnistaa jokaisen sitä käyttävän terveydenhuollon tai apteekin työntekijän.


Päivitetty: 27.9.2018 12:44