​​

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa​

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon toimialueella on otettu käyttöön psykiatrinen hoitotoive-lomake. Potilaan etukäteen esittämät toiveet omasta hoidostaan ovat tärkeitä tilanteessa, jossa potilas ei itse kykene kertomaan omasta tahdostaan.

Ensimmäisessä vaiheessa psykiatrisen hoitotoiveen käyttöä pilotoidaan Harjavallan sairaalassa akuuttiosastoilla 22 ja 23, kuntoutusosastoilla 24 ja 25, Tehostetun avohoidon yksikössä sekä Torin kuntoutumisyksikössä Porissa.

Pätevän psykiatrisen hoitotoiveen tekeminen edellyttää, että sen tekijä riittävästi ymmärtää hoitotoiveen merkityksen ja sisällön. Tämän vuoksi hoitotoive on hyvä tehdä sellaisessa vaiheessa, kun psyykkinen vointi on mahdollisimman hyvä. Hoitotoiveeseen voi esimerkiksi kirjata, millaiset keinot parhaiten auttavat potilasta rauhoittumaan kiihtyneessä tai ahdistuneessa tilasta. Hoitotoiveessa potilas voi myös valtuuttaa jonkun läheisistään osallistumaan hoitoaan koskeviin ratkaisuihin.

Hoitotoive tukee potilaan itsemääräämisoikeutta; terveydenhuollon ammattilaiset kunnioittavat potilaan tahdonilmaisuja. Psykiatrisen hoitotahdon on todettu lisäävän potilaan itsemääräämisoikeutta yksilötasolla, parantavan terapeuttista yhteistyötä
hoitajan ja potilaan kesken ja edistävän viranomaistason yhteistyötä.

Hoitotoive ei ole juridisesti pätevä asiakirja, joten mielenterveyslakiin liittyvät tahdosta riippumattomat hoitotoimenpiteet ohittavat hoitotoiveen. Hoitotoiveesta voidaan poiketa myös silloin, kun potilaan tahto on muuttunut tai kun henkilökunnalla on vahva epäilys siitä, että hoito perustuu potilaan virheelliseen käsitykseen, esimerkiksi tilanteessa, jossa potilaan todellisuudentaju järkkyy. Hoitotoiveesta on poikettava, jos sairauden luonne ja hoitoon liittyvät seikat sitä edellyttävät. 


Lääkärin äitiysloman sijaisuus nuorisopsykiatrialla Porissa 

Haemme lääkäriä tai lääketieteen kandidaattia nuorisopsykiatrialle Satakunnan sairaanhoitopiiriin 1.1.2015 alkaen. Sijaisuus on Porin nuorisopsykiatrian poliklinikalla.

Järjestämme tehtävään hyvän perehdytyksen sekä seniorituen. Poliklinikalla on kokenut ja osaava henkilökunta, joka on tukenasi päivittäisessä työssäsi. Halutessasi voit myös osallistua nuorisopsykiatriaan erikoistuvien koulutuksiin. 

Pätevyysvaatimukset: Laillistetun lääkärin pätevyys tai lääketieteen kandidaatin tutkinto + hyväksytysti suoritettu psykiatrian kurssi 

Huom! Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen voi suorittaa kokonaan Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluksessa eikä erillistä yliopistosairaalajaksoa tarvita.  

Lisätietoja työskentelystä Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrialla: psykiatriankesakoulu.com ja facebook.com/laakariksisatakuntaan  

Tule töihin Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueelle! Meillä et jää yksin. 

Ota yhteyttä! 

Ylilääkäri Petteri Multimäki, puh. 044 707 9315 tai petteri.multimaki@satshp.fi

Päivitetty: 4.12.2014 12:42