​​​​Journal Club pitää Harjavallan sairaalan työntekijät kiinni uusimmassa tutkimustiedossa

Harjavallan sairaalassa on vuoden 2014 kesäkuusta lähtien toiminut uusi, kaikille psykiatrian ammattilaisille avoin tiedefoorumi – Journal Club. Journal Clubissa saman tieteenalan ihmiset kokoontuvat kuukausittain tarkastelemaan kriittisesti oman ala uusimpia julkaisuja ja keskustelemaan niiden pohjalta.

 Journal Clubin ydinajatuksena on ajankohtaisen tiedon tehokas jakaminen sekä artikkelinlukutaidon kehittyminen. Clubissa aiheina ovat olleet mm. psykoosien varhainen tunnistaminen, kannabiksenkäytön yhteys väkivaltaiseen käyttäytymiseen sekä traumataustan vaikutus psykoottisiin oireisiin. Lisäksi kokoontumisilla on tärkeä sosiaalinen merkitys, sillä Journal Clubeissa luodaan yhteistä ymmärrystä saaduista tutkimustuloksista ja jaetaan innostuneisuutta omaa ammattialaa kohtaan.

 Kerran kuussa kokoontuva Harjavallan Journal Club on ehtinyt kerätä kymmenisen aktiivista osallistujaa. Tähän mennessä clubilaisia on ollut lääkärien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden ammattikunnista, mutta mukaan toivotaan myös muiden ammattiryhmien edustajia. Tapaamiset ovat alusta alkaen muodostuneet ilmapiiriltään rennoiksi, vaikka asiasisältö onkin tiukasti kiinni uusimmassa tutkimustiedossa.

Toimintaperiaatteena Journal Clubissa on, että kukin osallistuja valitsee vuorollaan artikkelin, joka jaetaan etukäteen muille klubilaisille tutustuttavaksi. Tarkkaa sabluunaa on tietoisesti haluttu välttää, mutta tunnin kestävän kokoontumisen aikana ehditään useimmiten keskustella ainakin artikkelin aiheesta yleisellä tasolla, kyseisen tutkimuksen menetelmällisistä heikkouksista ja vahvuuksista sekä aiheena olevan ilmiön kytkeytymisestä käytännön kliiniseen työhön. Oman, jokapäiväisen työn tarkasteleminen suhteessa uusimpaan tutkimustietoon on osoittautunut erityisen hedelmälliseksi.

 Mikäli kiinnostuit Journal Clubin toiminnasta, ota yhteyttä sen vetäjiin: Ylilääkäri Max Karukiveen tai psykologi Pauliina Savolaiseen.


Tehostetun avohoidon yksikön kotiin suuntautuva hoitotyö sai käyttöönsä leasing-auton

Harjavallan sairaalan Tehostetun avohoidon yksikön kotiin suuntautuvan hoitotyön kolmen hengen tiimi sai käyttöönsä ensimmäisen sairaalalle hankitun leasing-auton, jota työryhmä käyttää liikkuessaan Satakunnassa potilaan hoitoon liittyvissä tapaamisissa hänen kotiympäristössään.

Työryhmän tehtävän ytimenä on olla tukena potilaiden siirtymävaiheessa akuuttipsykiatrialta jatkohoitoon. Työryhmän hoitoon ohjataan ne potilaat, jotka tarvitsevat erityisesti tukea jatkohoitoon siirtymisessään. Tavoitteena on, että potilaat eivät jäisi niin sanotusti tyhjän päälle haastavien elinolosuhteidensa tai hoitoon sitoutumisen vaikeuksien vuoksi.

Kotiin suuntautuvaa hoitotyö vie toisin sanoen siirtymävaiheessa olevan potilaan tarvitseman avun hänen kotiinsa. Apu voi olla konkreettisesti yksilö-, perhe- ja verkostokäyntejä potilaiden kotona, lääkityksen onnistumisen varmistamista, potilaita saattamista jatkohoitoon sekä kuntien tai kolmannen sektorin palveluihin, osallistumista tarvittaessa potilaiden käynteihin jatkohoitopaikoissa sekä potilaiden aktivoimista osallistumaan itsensä hoitamiseen.

Työryhmä palvelee Harjavallan sairaalan osastoja 22, 23 ja TAY.  Työtilat ovat rakennuksen 4 ensimmäisen kerroksen huoneissa 9 ja 10.  Työryhmästä yksi hoitaja kerrallaan työskentelee Harjavallan sairaalassa ja kaksi on niin sanotusti tien päällä tekemässä kotiin suuntautuvaa hoitotyötä.

 

Tervetuloa PSYKET-infoon Harjavallan sairaalan auditorioon 5.2.2015 klo 13

Psykiatrian kehittämis- ja tutkimusyksikkö kutsuu kaikki sen toiminnasta kiinnostuneet infotilaisuuteen Harjavallan sairaalan Auditorioon keskiviikkona 5.2. klo 13.

Vuosi on vaihtumassa ja psykiatrialla on taas tehty monenlaista kehittämistyötä hartiavoimin. Ohjelmassa on tietoiskuja ajankohtaisista hankkeista esim. potilaan psykiatrinen hoitotoive ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen.

Ilmoittaudu infoon Virpi Kallioniemelle virpi.kallioniemi@satshp.fi perjantaihin 30.1.2015 mennessä kahvituksen järjestämistä varten.​

Päivitetty: 4.12.2014 15:45