​​​Psykiatrian kesäkoululaiset saapuvat jälleen 

Kesäkoululaiset saapuvat jälleen kesäkuun alussa Harjavallan sairaalaan sekä Porin ja Rauman psykiatrian toimipisteisiin. Reilut parikymmentä kesäkoululaista työskentelevät lääkärin sijaisina tai amanuensseina omissa toimipisteissään, minkä lisäksi heillä on keskiviikkoisin puolipäivää luento-opetusta. Kesäkoulu alkaa perehdytyspäivillä ma 1.6. – ti 2.6. Harjavallan sairaalassa, huolimatta siitä, missä kaupungissa kukin kesäkoululainen tulee työskentelemään. Kesäkoulu loppuu virallisesti heinäkuun 31. päivä, mutta muutamat innokkaat kesäkoululaiset jatkavat vielä muutamia viikkoja tämän jälkeen. 

Kesäkoulu on noussut suureen suosioon lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa. Tämä on pitkälti seurausta heidän opiskelijatovereidensa hyvistä kokemuksista edellisien vuosien Psykiatrian kesäkouluissa. Muistammehan siis tänäkin vuonna pitää hyvää huolta meille tulevista opiskelijoista, jotta saamme meille jatkossakin lomasijaisia –tai jopa psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä! 

Pikaviestiohjelma Lync käyttöön Psykiatrian toimialueelle 

Microsoft Lync-pikaviestiohjelma tulee käyttöön psykiatrian toimialueelle kesäkuussa. Osastonhoitajia on pyydetty laatimaan lista työntekijöistä, joille toiminto tulee käyttöön. 

Ohjelma, joka toimii yhdessä Outlook-sähköpostin kanssa, mahdollistaa pikaviestien, äänipuheluiden sekä videokuvan lähetyksen omalta työkoneelta toiselle sairaanhoitopiirin työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle. Ohjelma muistuttaa paljon yksityiskäytössä ollutta, jo edesmennyttä Microsoftin Messenger-ohjelmaa sekä sairaanhoitopiirillä olevaa Spark –pikaviestiohjelmaa. 

Lync-ohjelman erityisenä etuna ovat sen mahdollistamat etäkokoukset ja -esitykset videoyhteydessä. Tällöin kokoukseen voi osallistua omasta työhuoneesta, oman päätteen avulla. Erillistä videoneuvottelulaitteistoa ei siis tarvita. Ohjelma on myös hyvä työkalu ryhmätöissä ja dokumenttien jakamisessa. Lync-kokouskutsut toimivat samalla periaatteella, kuin Outlookin kokouskutsut. 

Pikaviestien lähetys ei vaadi lisälaitteiden asennusta. Aäni- ja videopuhelut vaativat koneeseen mikrofoni-kaiuttimet ja videopuhelu lisäksi kameran. Kannettavissa tietokoneissa nämä ominaisuudet ovat usein jo valmiina, pöytäkoneissa harvemmin. Lisälaitteiden kustannukset mallista riippuen ovat 20 € - 100 € välillä. Tarkemmat ohjeet ja perehdytys on saatavilla ohjelman asennuksen yhteydessä.
 

Nuorisopsykiatrian päiväosastolle tunnustus hyvästä opiskelijaohjauksesta 

Nuorisopsykiatrian osasto on saanut tunnustuksen sairaanhoitopiiriltä hyvästä opiskelijaohjauksesta. Perusteena tunnustukseen käytettiin hyvää CLES (Clinical Learning Environment and Supervision Scale) -mittarin keskiarvoa. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat antavat palautetta ohjauksestaan kansainvälisellä CLES-mittarilla vuosittain. 

Suuret Onnittelut ja Kiitokset Nuorisopsykiatrian päiväosastolle ansioituneesta opiskelijaohjauksesta! 

Uutiskirjeen vastuuhenkilö vaihtunut 

Rekrytoija Marika Pöyrin jäätyä perhevapaalle, hänen sijaisenaan aloitti rekrytoija Maiju Kankainen, joka vastaa jatkossa uutiskirjeiden sisällöstä. Vinkit ja toiveet tiedotettavista asioista jatkossa siis sähköpostilla maiju.kankainen@sathsp.fi tai puhelimitse 044 707 9457. 
Päivitetty: 11.5.2015 14:41