Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Sosiaaliturva, henkinen tuki ja sopeutumisvalmennus

 Sosiaaliturva, henkinen tuki ja sopeutumisvalmennus

Esimerkkejä sosiaaliturvan tukimuodoista


Kansaneläkelaitos

 • Sairausajan päiväraha
 • Sairauden  hoitoon liittyvien matkakustannusten korvauksia
 • Vammaistuen tai eläkkeensaajan hoitotukea
Kotikunta
 • Oman kunnan syöpäpotilaille maksamia hoitokorvauksia
Sosiaalitoimisto
 • Toimeentulotukea, jos rahat eivät riitä sairauden aiheuttamista kustannuksista selviämiseen
Syöpäyhdistys
 • Syöpäyhdistyksen maksamia jäsenetuuksia

 Sosiaaliturva, henkinen tuki ja sopeutumisvalmennus

 • Sosiaaliturva
 • Henkinen tuki
 • Sopeutumisvalmennus

Sosiaaliturva

Syöpään sairastuminen voi aiheuttaa muutoksia potilaan ja läheisen taloudelliseen tilanteeseen. Yhteiskunnalla on tukimuotoja, joiden avulla pyritään lieventämään sairauden aiheuttamaa taloudellista haittaa.

Sairauden eri vaiheissa taloudelliset tukimuodot saattavat muuttua, joten on tärkeää jatkossakin tarkistaa, että omat taloudelliset tukimuodot vastaavat omaa ja läheisen elämäntilannetta.

Voitte ottaa yhteyttä syöpätautien sosiaalityöntekijään, jos olette epätietoinen mahdollisuuksistanne saada tukia tai teillä on epäselvyyttä niiden hakumenettelystä.

Jos päivittäisistä toiminnoista selviytyminen kotona on ongelmallista, tilannetta voidaan mahdollisesti helpottaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai apuvälineiden avulla. Halutessanne saatte apua palveluiden järjestämiseksi kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä. Sairaus tai sen hoito voi vaikeuttaa palaamista entiseen työhön. Pulmallisista asioista puhuminen asiantuntijan kanssa auttaa ratkaisujen löytämisessä.

Syöpäpotilaan sosiaaliturvaopas

Henkinen tuki

Sairastuminen syöpään synnyttää usein monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Monet kuvaavatkin elämäänsä sairauden alkuvaiheessa vuoristoradaksi, jossa ajatukset vaihtuvat epätoivosta toivoon. Tämä on aivan luonnollista sairastuneen pyrkiessä palauttamaan henkisen tasapainonsa. Jotkut sairauteen liittyvät ajatukset voivat olla vaikeasti kestettäviä ja synnyttävät ahdistusta, pelkoa ja epävarmuutta tulevaisuudesta.

Tällaiset ajatukset sitovat paljon henkisiä voimavaroja, jolloin sairastunut saattaa tuntea itsensä mm. uupuneeksi ja aloite- ja keskittymiskyvyttömäksi. Työelämässä selviytyminen voi olla hankalaa, kotitöitä ei ehkä jaksa tehdä entisenlaisesti eikä osallistua vapaa-ajan toimintoihin. Muutokset ihmissuhteissa, sairaus ja sen hoidot voivat vaikuttaa sairastuneen seksuaalielämään. Tämä on kuitenkin useimmiten väliaikaista ja korjautuu kuntoutumisen myötä.

Mieltä askarruttavista asioista puhuminen selventää omia ajatuksia ja kuntoutuminen nopeutuu. Joistakin asioista potilaan voi olla vaikea puhua läheisen kanssa tai huoli läheisten jaksamisesta estää keskustelut. Vieraalle ihmiselle voi olla helpompi puhua kuin läheiselle. Tällöin on hyvä muistaa oman hoitoyksikön tarjoamat mahdollisuudet keskusteluun esim. omahoitajan tai kuntoutusohjaajan kanssa, jotka tarvittaessa ohjaavat eteenpäin. Keskusteluapua tarjoavat terveyskeskusten psykologit ja mielen-terveystoimistojen työntekijät sekä seurakuntien perheneuvottelukeskukset. Lisäksi apua ja tukea on mahdollista saada yksityisiltä psykologeilta. Tällöin on hyvä selvittää kustannukset ja mahdolliset korvaukset. Syöpäyhdistykset antavat maksutonta keskusteluapua. Joissakin tilanteissa on hyödyllistä, että sairastunut ja läheinen hakeutuvat yhdessä keskustelemaan sairauteen liittyvistä asioista. Useimmiten asian saa vireille soittamalla ajan joistakin edellä esitetyistä paikoista.

Sopeutumisvalmennus

Syöpäjärjestöt järjestävät vuosittain useita sopeutumisvalmennuskursseja syöpää sairastaville henkilöille, joihin voivat myös omaiset osallistua. Kurssit ovat moniammatillisia (mukana esim. puheterapeutti, lääkäri, psykologi, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä) ja lisätietoja niille hakeutumisesta saa mm. Kelasta tai sairaaloiden sosiaalityöntekijöiltä..

Miksi sopeutumisvalmennuskurssille kannattaa lähteä mukaan?

 • Kurssilta saatte runsaasti tietoa sairaudestanne, sen eri hoitomuodoista, taloudellisista asioista, ravitsemuksesta ja syöpään sairastumisen vaikutuksista ihmissuhteisiin jne

 • Kurssilla teillä on aikaa kysellä mieltä askarruttavista pienistä ja suurista asioista. Ohjaajilla on aikaa kuunnella, vastata ja keskustella teidän kanssanne.

 • Kurssilla tapaatte muita samaa syöpää sairastavia ja kuulette heidän kokemuksiaan sairastumisesta ja sairauden läpikäymisestä, myös omaisille muiden omaisten tapaaminen ja kokemuksista keskusteleminen on tärkeää.

 • Kurssi on virkistäytymistä monin tavoin. Uusi ympäristö tuo muutoksen jokapäiväiseen elämään. Kurssilla voitte harrastaa monenlaista liikuntaa; uintia, saunomista, kalastusta, kävelylenkkejä, jumppaa, erilaisia pelejä, retkeilyä ja riittävästi lepoa.

Kurssille voitte hakea täyttämällä hakemuslomakkeen, joita on saatavana syöpäjärjestöiltä, kansaneläkelaitokselta tai sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Palaute kursseilta on ollut myönteistä, joten rohkaiskaa mielenne ja osallistukaa!


Päivitetty: 3.7.2018 13:39

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satasairaala.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satasairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71