Fysiatria ja kuntoutus

Fysiatrian alaan kuuluvat tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien tutkimus ja sellainen hoito, johon ei liity leikkauksia.

Fysiatrian palveluyksiköt tarjoavat fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja apuvälinepalveluja sairaalan eri osastoilla sekä fysiatrian poliklinikoilla.

Meillä erikoissairaanhoidon kuntoutus on keskitetty Satasairaalan Kuntoutuskeskukseen, joka sijaitsee Länsi-Suomen Diakonialaitoksen alueella. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja annetaan myös muilla erikoisaloilla.​ Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan kuntoutujan toimintakykyä ja elämänlaatua. Se liittyy aina kiinteästi sairauden tai vamman hoitoon.

Päivitetty: 22.1.2019 10:50