Patologia

Lisätietoja

SataDiag

Patologia


 

Patologia on suomen kielellä tautioppi. Patologian osastolla tutkimme kudosnäytteitä ja solunäytteitä sekä teemme lääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Sairauden seurauksena kudoksissa tapahtuu muutoksia. Sinua hoitava lääkäri voi ottaa elimistöstäsi kudosnäytteen tai solunäytteen. Patologian laboratorion henkilökunta käsittelee näytettä niin, että sitä kyetään tutkimaan mikroskoopilla. Mikroskooppi on laite, jolla voi nähdä suurennettuna sellaisia hiukkasia, joita ei paljaalla silmällä näe.

Patologi tutkii näytteen mikroskoopilla ja tekee taudinmäärityksen. Hoitava lääkäri laatii hoitosuunnitelman, joka osaltaan perustuu patologin taudinmäärityslausuntoon.


Teemme yhteistyötä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa.


 


 

Päivitetty: 1.6.2016 13:07