Psykiatrian muut toiminnat

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Harjavallan sairaala
Sairaalantie 14
29200 Harjavalta
3-rakennus

Puhelin
Osasto 02 535 4462

Psykiatrian muut toiminnat

Fysioterapia

Annamme yksilö- ja ryhmämuotoisia fysioterapiapalveluja sairaanhoitopiirin psykiatrian osastoille ja avohoitoon Harjavallassa, Porissa ja Raumalla. Erityisosaamisalueena on psykofyysinen fysioterapia, jonka keskiössä on ihmisen mielen ja kehon muodostama kokonaisuus ja niiden jatkuva keskinäinen vuorovaikutus.

Aukiolo- ja vastaanottoajat
maanantaista torstaihin kello 8.00–16.00
perjantaisin kello 8.00–14.45

Tekstiilityö- ja toiminnallinen terapia
Toimintaterapiassa arvioidaan kykyä ja mahdollisuuksia toimia arjessa niin kotona kuin työssäkin. Arviointi voi olla osana pohjaa kuntoutuksen suunnittelulle niin osasto- kuin avohoidossakin, sekä toimia apuna mahdollisen toimintaterapian tavoitteiden asettelussa. Toimintaterapia pohjautuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön, toimintamuodot valikoituvat yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Toimintaterapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Aukiolo- ja vastaanottoajat
maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00


Musiikkiterapia
Musiikkiterapia toteutetaan musiikin eri elementtejä käyttäen. Toiminta on soittoa, kuuntelua, laulua ja keskustelua yksin tai ryhmässä hoitavan yksikön kanssa sovitun suunnitelman mukaan. Toimintaan voi osallistua hyvin eri-ikäisiä ihmisiä lapsista vanhuksiin niin avo- kuin osastohoidostakin.

Aukiolo- ja vastaanottoajat
maanantaista torstaihin kello 8.00–16.00 
ja perjantaisin kello 8.00–14.45


Harjavallan sairaalan liikuntaterapia
Tavoitteenamme on tukea kuntoutumisprosessia hoidollisen liikunnan avulla. Liikuntaterapia toteutuu sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti. Käytössä on monipuolinen liikuntavälineistö. Teemme myös kuntotestejä, kunto-ohjelmia ja annamme terveysneuvontaa. Lisäksi järjestämme yhteisiä liikuntatapahtumia.

Aukiolo- ja vastaanottoajat
maanantaista torstaihin kello 8.00–16.00 
perjantaisin kello 8.00–13.00


Musiikkiterapia
Musiikkiterapia toteutetaan musiikin eri elementtejä käyttäen. Toiminta on soittoa, kuuntelua, laulua ja keskustelua yksin tai ryhmässä hoitavan yksikön kanssa sovitun suunnitelman mukaan. Toimintaan voi osallistua hyvin eri-ikäisiä ihmisiä lapsista vanhuksiin niin avo- kuin osastohoidostakin.

Aukiolo- ja vastaanottoajat
maanantaista torstaihin kello 8.00–16.00
perjantaisin kello 8.00–14.45


Kuvataideterapia
Kuvien ja muotojen tuottaminen toimii kuvataideterapiassa vuorovaikutuksen välineenä. Osallistuminen ei edellytä taiteellista lahjakkuutta, vaan terapiamuodon kokeminen itselleen sopivaksi riittää. Kuvataideterapiapalveluja toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena sairaanhoitopiirin psykiatrian osastoilla ja avohoidossa.

Aukiolo- ja vastaanottoajat
maanantaisin ja tiistaisin kello 8.30–16.00


Kuntoutusohjaus
Kuntoutusohjauksessa saa tukea opintojen tai työelämään paluun suunnitteluun sekä ammatillisen tilanteen kartoittamiseksi ja suunnitelmien toteuttamiseksi. Kuntoutusohjaaja voi auttaa potilaan toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen sekä elämänhallinnan arvioimisessa. Kuntoutusohjaaja voi toimia myös potilaan apuna kuntouttavien toimintojen kartoittamiseksi tai jatkosuunnitelmien työstämiseksi. ​

Aukioloajat
maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00

Työterapia, Puutyöt ja metallityöt
Tavoitteenamme on kuntouttaa osaston ja avohoidon potilaita työterapian avulla sekä olla osa kokonaishoitoa kädentaitojen keinoin. Työterapiassa voi tehdä esim. puutöitä, tekstiilitöitä, kankaanpainantaa ja korutöitä. Käytössämme on monipuoliset koneet, laitteet ja materiaalit. Työt valitaan yksilöllisten kiinnostuksen ja taipumuksien mukaisesti, psyykkinen tilanne, tavoitteet ja kuntoutussuunnitelma huomioiden. Erilaisia käsityötuotteita voi valmistaa myytäväksi omassa myymälässämme, ja työstä maksetaan pientä palkkiota, kehotusrahaa. Tuotteita voi valmistaa myös itselle, jolloin materiaalikulut ovat omakustanteisia.

Työterapiaan tullaan tutustumaan hoitajan kanssa, tutustumisaika varataan puhelimitse. Potilaalle sovitaan yksilölliset käyntiajat.

Aukiolo- ja vastaanottoajat
maanantaista torstaihin kello 8.00–15.30
perjantaisin kello 8.00–13.00

Työterapian myymälä on auki torstaisin kello 12.00–12.30


Vierailuajat
Sovi vierailusta aina etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla.

Potilasmaksut
Lisätietoja maksuista kerromme Potilasmaksut-osiossa.

Palaa takaisin Psykiatrian sivuille

Päivitetty: 28.9.2018 13:18