Mitä potilas näkee Omakannasta ja Omakannan periaatteet

Mitä potilas näkee Omakannasta ja Omakannan periaatteet

Mitä näet Omakannasta?Kanta.png

 • Avohoitokäynneiltä näet pääsääntöisesti kaiken potilaskertomustiedon.

 • Hoitojaksoilta näet yhteenvetotasoisen potilaskertomustekstin, eli väli- ja loppuarviot osastohoitojaksolta

 • Muut potilaalle näkyvät keskeiset hoitotiedot

  • Potilaan laboratorio- ja röntgentutkimukset näkyvät Tutkimukset-osiossa. Myös tutkimukset liitetään käyntiin tai hoitojaksoon, joten vastaukset voivat näkyä eri päivällä, kun ne ovat otettu.

  • Voimassa oleva lääkitys arkistoituu ja näkyy Omakannassa vasta ammattilaisen tarkastuksen/hyväksymisen jälkeen

  • Sähköiset reseptit

  • Kriittiset riskitiedot näkyvät erillisessä Riskitiedot-osiossa. Omakanta näyttää vain potilaalle kirjatut Kriittiset riskitiedot – Kaikkia riskitietoja ei siis näytetä.

  • Diagnoosit-lista

Satakunnan sairaanhoitopiirin tietoja näkyy Potilastiedon arkistossa (Kanta)

 • 11/2014 alkaen

  • Potilaskertomustiedot

  • Riskitiedot (esim. lääkeaineallergiat)

  • Lääkitystiedot

 • 3/2016 alkaen Röntgenlausunnot

 • 2.1.2017 alkaen Kliinisen neurofysiologian tutkimuslausunnot

 • 3.4.2017 alkaen Kliinisen fysiologian tutkimuslausunnot ja Isotooppitutkimukset

 • 21.6.2017 alkaen Laboratoriotulokset (pyyntö tehty 21.6. tai sen jälkeen)

 • myöhemmin Kantaan mm. rokotustiedot, todistukset ja lausunnot (v. 2018 aikana)


Mitä et näe Omakannasta?

 • Osastojakson aikaisia lääkitystietoja

 • Toisesta henkilöstä kirjattuja tietoja

 • Hoitotyön päivittäiskirjauksia osastojakson ajalta

 • Viivästettyjen asiakirjojen tietoja

 • Asiakirjoja, jotka kuuluvat Potilastiedon arkiston myöhempiin vaiheisiin. Näitä ovat mm.

  • Todistukset ja lausunnot,

  • Suun terveydenhuollon tiedot

  • Rokotus-koosteet

  • Toimenpide-koosteet

  • Lähetteet ja hoitopalautteet

  • Terveys- ja hoitosuunnitelma

  • Röntgenkuvat ja muut vastaavat


Miten tiedot välittyvät Potilastiedon arkistoon ja tietojen viivästäminen?

 • Kun potilaskertomusteksti on tarkistettu, se tallennetaan potilastietojärjestelmään hyväksyttynä ja teksti siirtyy välittömästi Potilastiedon arkistoon ja Omakantaan nähtäväksi.

 • Tiedot näkyvät Omakannassa viimeistään viiden vuorokauden kuluttua tietojen tallennuksesta.

 • Röntgenlausunnot, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuslausunnot arkistoituvat Kantaan 30 vrk viivästyksellä.

 • Laboratoriotutkimukset arkistoituvat 1-2 viikon viivästyksellä.

 • Tekstin voidaan jossain tilanteessa viivästää esim. seuraavaan vastaanottoaikaan asti tai kunnes ammattilainen on ollut yhteydessä potilaaseen.

 • Pysyvä viivästäminen on aina erikseen harkittava poikkeus.

Miten toimit, jos et näe Omakannassa tietojasi?

 • Potilasta hoitanut yksikkö vastaa potilastiedon oikeellisuudesta, ei Kanta-palvelut.

 • Ota ensisijaisesti yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön, jonka hoidossa olit, jos tietosi eivät näy oikein Omakannassa tai tiedoissa on virheellisyyttä.

 • Hoitava yksikkö tarkistaa tiedot ja jatkaa asian selvittelyä mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Suostumus ja kiellot

 • Omakannassa sinun kannattaa:

  • tutustua informaatioon kansallisista palveluista ja sairaanhoitopiirien yhteisrekistereistä ja kuitata, että olet saanut informaation. Jos tämä puuttuu, hoitava yksikkö antaa sinulle informaatiota ja tekee kuittauksen.

  • antaa suostumuksesi tietojen luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta (mahdollista vasta, kun Kanta-informaatio on kuitattu). Jos suostumus puuttuu, hoitava yksikkö kysyy suostumustasi.

 • Omakannassa sinulla on mahdollisuus:

  • kieltää tietojesi luovutus Potilastiedon arkistosta ja yhteisrekisteristä (mahdollista vasta, kun jompikumpi informaatio on kuitattu).

  • kieltää reseptitietojesi luovutus.

  • kielto estää tietojen näkymisen myös hätätilanteessa, tämä voi olla vaarantaa hätätilanteessa hoitosi.

Omakannan toimintaperiaatteet

 • Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietoja.

 • Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan, joka muodostuu eri käynneistä.

 • Huoltaja näkee alle 10-vuotiaan tiedot Omakannassa, omien tietojensa kautta. Yli 10-vuotiaiden tietoja ei huoltaja vielä toistaiseksi pysty katsomaan Omakannan kautta.​

Päivitetty: 4.8.2017 8:25