​Satakunnan sairaanhoitopiiri hyvittää ja alentaa vuoden 2016 sairaanhoidon palveluhintoja

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-3 kk/2016 mukaan vuoden 2016 tammi-maaliskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Talouden toteuma on tilikauden tuloksen osalta n. 10,7 Me ylijäämäinen, mikä johtuu sekä toimintakulujen alhaisesta toteumasta että oman palveluhinnaston mukaisen laskutuksen suunniteltua suuremmasta toteumasta.

Sairaanhoidon ostopalvelut (Tyks, HUS ym.) ovat toteutuneet huomattavasti edellistä vuotta alhaisempina (v 2015: 8,9 Me ja v 2016: 6,8 Me), mutta maaliskuun tilaanne sisältää vain ensimmäisten kahden kuukauden aikana tuotetut ostopalvelut. Sairaanhoidon ostopalveluiden vähentyminen johtuu selvitysten mukaan alentuneesta palvelun käytöstä alkuvuonna 2016.

Sairaanhoitopiirin oman palvelutuotannon palveluiden käyttö on ollut alkuvuonna talousarviossa arvioitua korkeammalla tasolla.

Maaliskuun taloudellisen tilanteen perusteella 25.4.2016 kokoontuvalle yhtymähallitukselle ehdotetaan, että yhtymähallituksen 30.5.2016 kokoukseen valmistellaan sairaanhoidon palvelumaksujen hinnanalennus/hyvitys 1.1.–30.4.2016 palveluostojen suhteessa niin, että hinnanalennus/hyvitys on vähintään 8,0 Me. Ehdotuksen mukaan hyvitys maksetaan jäsenkunnille ja sopimusasiakkaille 30.6.2016.

Lisäksi yhtymähallitukselle ehdotetaan, että yhtymähallitus käynnistää palveluhinnaston muutosvalmistelun niin, että palveluhinnaston muutos valmistellaan yhtymähallituksen kokoukseen 13.6.2016. Uusi palveluhinnasto astuu voimaan alennetuin hinnoin 1.7.2016 lukien.

Tero Mäkiranta
talousjohtaja

Päivitetty: 20.4.2016 7:25