Asiakkaiden oikeuksien päivä 21.11.2016

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa Ulvilassa, järjestettiin Asiakkaan oikeuksien päivä maanantaina 21.11.2016 klo 12 – 16. Se on yksi järjestäytyneen satakuntalaisen kehitysvammahuollon 60-vuotisjuhlavuoden tapahtumista.  Mukana tapahtumassa on näytteilleasettajia järjestöistä ja monista muista toimijoista. Paneelikeskustelujen aiheina on mm. Oikeus onnistuneeseen ja epäonniseen päätöksentekoon sekä Miten tekniikka edistää itsemääräämisoikeutta. Tapahtuma on suunnattu palvelujen käyttäjille, alan työntekijöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Suomi sitoutui 10.6.2016 vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn YK:n yleissopimukseen, jossa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintää sekä edistetään esteettömyyttä. Samana päivänä lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta tuli muutoksia, missä korostetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Asiakkaan itsemääräämistä tulee edistää ja palveluita toteutettaessa on sitä aina kunnioitettava. Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kehitysvammaisista on aiemmin käytetty nimityksiä vaivainen, tylsämielinen ja hoivattava. Heitä on hoidettu mm. vaivaistaloissa ja mielisairaaloissa. Perheelle kehitysvammainen lapsi oli häpeä. Vielä 1950-luvulla pidettiin vajaamielisiä parantumattomasti sairaina ja ajateltiin, että parasta heille olisi elää laitoksessa muun yhteiskunnan ulkopuolella. Nykyään suunta on laitoksista avohuoltoon ja valtioneuvoston päätöksellä vammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon on määrä päättyä vuonna 2020. Pitkä tie vammaisen itsemääräämisoikeuden toteutumiseen on takana, mutta tehtävää on edelleen. 

IMO -toiminnan tavoitteena on itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen kautta edistää ihmisarvon kunnioittamista, erilaisuuden hyväksymistä ja vuorovaikutusta. Välittämisen näkökulmasta tavoitteena on lisätä oikeudenmukaisuutta ja asiakkaan osallistamista sekä osallistumista itseään koskeviin asioihin. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen lisää myös asiakkaan ja työntekijän välistä luottamusta.

Päivän ideoijana toi sosiaalipalveluiden IMO –työryhmän, joka toteutti päivän yhdessä IMO –asiakasraadin kanssa. Päivän aikana kuultiin myös musiikkiesityksistä, josta vastasi AK-kollektiivi. Tapahtuma keräsi runsaasti yleisöä.

Päivitetty: 22.11.2016 14:39