Avoimet ovet uudessa H-rakennuksessa 12.1.2019 - tervetuloa!

Avoimet ovet uudessa H-rakennuksessa 12.1.2019 - tervetuloa!


Satasairaalan uudessa H-rakennuksessa on avoimet ovet lauantaina 12.1.2019 kello 10.00 - 14.00. Opastetut non-stop -kierrokset alkavat heti kello 10.00 ja ne lähtevät H-rakennuksen 00. kerroksesta.


Uusi sairaala-apteekki nostaa maakunnan lääkelogistiikan ja -valmistuksen uudelle tasolle

Nykyisen sairaala-apteekin ja maakunnan kolmen lääkekeskuksen toiminnat sekä henkilökunta siirtyvät H-rakennukseen alkuvuodesta. Uudessa sairaala-apteekissa on laadukkaat lääkevalmistustilat ja lääkelogistiikkaa tehostava varastorobotti. 

Uusien lääkevalmistustilojen laatu vastaa lääketeollisuuden vaatimuksia, joten tilojen käyttöönotto on haastavaa ja vie aikaa. Tilojen myötä sekä lääkevalmistusta että valmistettavien lääkkeiden valikoimaa on mahdollista lisätä. Valmistamme sairaala-apteekissa sellaisia tuotteita, joita ei ole kaupallisesti saatavilla tai jotka ovat tiettyjä potilaita varten yksilöityjä annoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkut lasten ja syöpähoitojen lääkkeet.

Sairaala-apteekissa työskentelee apteekkivarastorobotti "Ursus", jonka henkilökunta nimesi karhun mukaan. Ursus-robotti varastoi, keräilee ja inventoi huomattavan osan sairaala-apteekin tuotteista. Varastorobottiin mahtuu n. 60 000 lääkepakkausta. Sairaala-apteekki palvelee vain sairaaloita ja SOTE-yksiköitä, lääkkeitä ei toimiteta suoraan potilaille eikä kuluttajille.

Rakennuksen käyttötarkoitus heijastuu taiteessa
Rakennuksessa yhteisissä tiloissa oleva taide heijastelee monin tavoin rakennuksen käyttötarkoitusta mm. vainajatilojen ja sairaalan sisäisen apteekin osalta. Lasiseen julkisivuun sekä piha-alueelle tulevien teosten valinnassa järjestettiin kutsukilpailut. Julkisivun valittiin Reijo Paavilaisen Valoisa puutarha. Taidetyöryhmä piti Paavilaisen ehdotusta kauniina, kiinnostavana ja paikkaan sopivana. Teoksen idea ja muotokieli kunnioittaa rakennuksessa sijaitsevan vainajien jäähyväistilojen tunnelmaa. H-rakennuksen ulkoteos on Satu-Minna Suorajärven Kastehelmi. Kastehelmi on haponkestävästä teräksestä valmistettu kolmilehtinen kieloaihe. Suurien lehtien pinnoilla on satoja kirkkaasti kiiltäviä teräspalloja, kuin kastehelmiä aamukasteen raikastamalla niityllä.

Taiteilijavalinnoissa on haluttu tukea Satakunnassa työskenteleviä kuvataiteilijoita. Jokaisessa kerroksessa on lisäksi luontovalokuvia, joiden valintaan tilojen käyttäjät ovat saaneet vaikuttaa.

Uudet vainajien säilytys- ja kuolinsyyselvitystilat
Vainajiin kohdistuvat patologian yksikön palvelutoiminnot siirtyvät viimeistään helmikuussa kuluessa H-rakennukseen, jonka eteläpäässä ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat uudet vainajien siirto- ja säilytystilat, omaisten käyttöön tarkoitetut jäähyväishuone ja monitoimitila, sekä patologian yksikön avaussali. Uusi vainajien siirtotila parantaa hautausurakoitsijoiden työskentelyolosuhteita mahdollistamalla vainajien käsittely- ja siirtotoimintojen tekemisen suojatussa puolilämpimässä tilassa.

Omaisten käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelussa on lisäksi huomioitu kulttuurikohtaisia vainajien käsittelyyn liittyviä eroavaisuuksia.  Jäähyväishuone ja monitoimitila sopivat kaikkia uskontokuntia edustaville, kiinteitä uskonnollisia tunnusmerkkejä ei käytetä.

Aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa osan tarvittavasta sähköstä
Myös julkisessa rakentamisessa siirrytään aurinkoenergian hyödyntämiseen. H-rakennukseen sijoitetut aurinkopaneelit tuottavat osan rakennuksen sähkönkulutuksesta. Rakennuksessa on 30 kilovattinen järjestelmä. Aurinkopaneeliasennuksen viemä kattopinta-ala on noin 300 m2. Järjestelmän tuoton seuranta tapahtuu taloautomaatiojärjestelmän kautta.  Seuraavaan rakennushankkeeseen, maakunnalliseen apuvälinekeskukseen, on suunniteltu 80 kilovatin aurinkosähköjärjestelmää.

H-rakennuksen aikataulu ja kustannukset
 Joulukuussa 2018 valmistuneen H-rakennuksen rakennustyöt käynnistyivät kevättalvella 2017. Rakennukseen sijoittuvat sairaala-apteekki, obduktio, tekninen keskus sekä joitakin hallinnon tiloja. Rakennus tuli maksamaan noin 20 M€.

Päivitetty: 9.1.2019 10:58