Pohjoismainen imetysviikko ja vauvamyönteisyys Lasten- ja naistentalossa

Pohjoismainen imetysviikko ja vauvamyönteisyys Lasten- ja naistentalossa

Vietämme parhaillaan 1.- 7.10.2018 pohjoismaista imetysviikkoa, jonka teema on Imetys – elämän perusta. Juhlistamme Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalossa imetysviikkoa ottamalla käyttöön uudet pikkukortit, joihin kirjataan vauvan tärkeitä tietoja, kuten pituus, paino jne. Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla vierailee imetystukiryhmän äitejä, joita perheet voivat tavata. Naistentautien ja synnytysten vuodeosastolle on tehty iso kuvataulu, jonka edessä perheet voivat ottaa kuvia. Taulussa on Satavamy-projektin logona oleva karhu pentunsa kanssa.

Satavamy on sairaanhoitopiirissä vuonna 2016 aloitettu projekti, jonka tavoitteena on saada vauvamyönteisyyssertifikaatti Lasten- ja naistentalon toiminnalle. Lasten- ja naistentalon koko henkilöstö on koulutettu ammattiryhmien tehtävien mukaisesti vauvamyönteisyysohjelmaan. Jokainen työntekijä on täyttänyt ja osoittanut osaamisensa perhospassilla, jota olemme käyttäneet teoriatiedon sisäistämiseen ja hoitokäytäntöjen vakiinnuttamiseen.  Tarjoamme Lasten- ja naistentalon henkilöstölle imetysviikolla ansaitut kakkukahvit Satavamy-projektissa tehdystä työstä.

Vauvamyönteisyyssertifikaatin saamista varten tehdään auditointi alkukeväällä 2019. Sairaalan toimintakäytäntöjä arvioidaan jo 15.10.2018 ns. esi-auditoinnin yhteydessä. Tuolloin sairaalan ulkopuolinen vauvamyönteisyysasiantuntija kartoittaa, millaiset käytännöt Lasten- ja naistentalossa on tällä hetkellä. Jatkamme käytäntöjen kehittämistä saadun palautteen perusteella.

Kansainvälinen Vauvamyönteisyysohjelma  
Kansainvälinen Vauvamyönteisyysohjelma (Baby Friendly Hospital Initiative) on Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Unicefin vuonna 1991 käynnistämä toimintaohjelma. Sen tavoitteena on imetyksen suojeleminen, edistäminen ja tukeminen kaikissa sellaisissa toimintayksiköissä, joissa hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä äitejä sekä imeväisikäisiä lapsia. Vauvamyönteisyysohjelman tarkoituksena on mahdollistaa hyvä alku imetykselle synnytyssairaalassa, tukea kuuden kuukauden täysimetystä ja edesauttaa imetyksen jatkumista kuuden kuukauden jälkeen kiinteän lisäruoan ohella vuoden ikään tai pidempään.

Alun perin ohjelmaa sovellettiin lähinnä synnytys- ja lapsivuodeosastoilla. Sittemmin sitä on kehitetty sopivaksi myös neuvoloihin ja sairaalan lastenyksiköihin. Ennenaikaisille ja sairaille vastasyntyneille WHO on kehittänyt oman vauvamyönteisyysohjelman, Neo-BFHI -ohjelman, missä on huomioitu heidän erityistarpeitaan.

Suomeen saatiin syksyllä 2018 valtakunnallinen imetyskoordinaattori, jonka tehtävänä on tukea Kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman 2018−2022 toimeenpanoa, koordinoida vauvamyönteisyysohjelman ja muiden jo olemassa olevien hyvien käytäntöjen toteutumista ja niiden levittämistä yli sairaanhoitopiiri- ja maakuntarajojen. 

Päivitetty: 4.10.2018 8:50