JHL:n työtaistelun vaikutukset Satakunnan keskussairaalassa

JHL:n työtaistelun vaikutukset Satakunnan keskussairaalassa

JHL on ilmoittanut poliittisesta lakosta, joka koskee Satakunnan keskussairaalassa työskenteleviä laitoshuoltajia. Lakko alkaa maanantaina 22.10. klo 00:00 ja päättyy tiistaina 23.10. klo 24:00. Laitoshuoltajat vastaavat sairaalan siivous-, vuodehuolto- ja ateriapalvelutehtävistä. Nämä tehtävät jäävät pääosin tekemättä lakon aikana.

Poliittinen lakko ei kohdistu Satakunnan sairaanhoitopiiriin työnantajana eikä sairaanhoitopiiri ole työtaistelun osapuoli. Sairaanhoitopiiri ei ole voinut vaikuttaa lakon toimeenpanoon.

Lakon seuraukset kohdistuvat monin tavoin Satakunnan keskussairaalan potilaisiin. Sairaanhoitopiiri pyrkii lieventämään lakon vaikutuksia kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Lakon ulkopuolelle rajattu työvoima keskitetään huolehtimaan tehtävistä, joilla on suurin vaikutus hoidon jatkuvuuteen ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Aterioiden jakeluun potilaille tulee viivettä ja käytämme kertakäyttöastioita. Yleiset tilat ja toimistot jätetään kokonaan siivoamatta.

Pyydämme varautumaan siihen, että päivystyksen toiminta hidastuu, kun potilaita ei voida siirtää siivoamattomiin tiloihin osastoille. On mahdollista, että joudumme peruuttamaan kiireettömiä toimenpiteitä lyhyelläkin varoitusajalla tilanteissa, joissa emme pysty lakon takia takaamaan hoitotilojen käyttökelpoisuutta ja turvallisuutta.

Sekä JHL:n että Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteisenä tavoitteena on turvata potilas- ja asiakasturvallisuus lakon aiheuttamista toiminnan muutoksista huolimatta.

Päivitetty: 22.10.2018 9:23