Kävelyn analysoinnista apua Parkinson-potilaille

Kävelyn analysoinnista apua Parkinson-potilaille

 

Tampereen teknillisen yliopiston ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimuksessa selvitetään, miten Parkinsonin tauti vaikuttaa potilaan kävelyyn. Tulosten avulla voidaan parantaa hoidon laatua. 

Parkinsonin tauti on keski- ja vanhuusiän hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, jonka oireita ovat esimerkiksi vapina, yleinen liikkumisen hidastuminen ja lihasjäykkyys. Usein sairaus alkaa 50–70 vuoden iässä ja se on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla. Suomessa tautia sairastaa noin 14 000 ihmistä.

Yksi taudin merkittävä oire on kävelyn vaikeutuminen. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteishankkeessa tutkitaan nyt, miten Parkinsonin tauti eri vaiheissaan vaikuttaa potilaan kävelyyn. Tavoitteena on saada uutta tietoa aivoperäisten sairauksien oireista ja vaikeusasteista sekä niiden etenemisestä. Tulosten avulla voidaan myös parantaa Parkinsonin taudin hoidon laatua ja vaikuttavuutta. 

Kaksivuotisessa, vuoteen 2018 kestävässä tutkimuksessa on mukana noin sata Parkinson-potilasta Satakunnan alueelta. Heidän kävelyään tutkitaan puettavien langattomien antureiden ja kehittyneen signaalinkäsittelyn avulla. Potilaiden liikkumisen muuttumista pystytään seuraamaan etänä reaaliaikaisesti.

– Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia tutkia, miten aivoperäisiä sairauksia voidaan seurata ja miten niiden etenemistä voidaan ennakoida entistä tarkemmin, kertoo TTY:n tutkija Hannu Nieminen.

Digitaalisesti kerätyn datan avulla voidaan myös seurata lääkityksen tai muun hoidon vaikutuksia.

– Tämä on tärkeää, sillä lääkityksen ajoitus ja määrä vaikuttavat huomattavasti potilaiden oireiden esiintymiseen ja elämänlaatuun, kertoo johtaja Olavi Kilkku Orion Pharmasta. 

Neurologian osastonylilääkäri, dosentti Juha Puustinen Satakunnan sairaanhoitopiiristä pitää hanketta tärkeänä ja toivoo, että tutkimuksen tulosten avulla pystytään edistämään potilaiden hoitoa ja lääkehoidon seurantaa.

– Tieteellisistä tuloksistamme voivat hyötyä potilaiden ohella kaikki Parkinsonin tautia hoitavat lääkärit ja muut ammattilaiset, Puustinen sanoo. 

Hankkeeseen liittyvä toinen tavoite on rakentaa niin kutsuttu ekosysteemialusta, joka pystyy tarjoamaan innovaattoreille ja hoitohenkilökunnalle yhteisen teknisen alustan kehittää ja tarjota sairaanhoidollisia palveluja virtuaalisesti.

– Monimutkaiset, tehokasta laskentaa käyttävät laitteet, kuten vaikkapa tietoliikenteessä, ovat jo laajemmassa mitassa siirtymässä virtuaalialustoille. Sama ilmiö on nähtävissä myös lääketieteessä. Virtuaalisuus tuottaa alalle uusia innovaatioita ja mahdollistaa sen, että tasokkaiden lääkäri- ja hoitopalveluiden piiriin saadaan yhä laajempi määrä ihmisiä, kertoo dosentti Jari Ruokolainen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusvaradekaani, professori Saku Mäkinen pitää tutkimusta erinomaisena esimerkkinä yhteistyöhankkeesta.

- Se ylittää eri tieteenalojen ja tiedekuntien rajat ja on vahvasti poikkitieteellinen.

Tekesin rahoittamassa Käveli-hankkeessa (2016–2018) ovat TTY:n ja Satakunnan sairaanhoitopiirin lisäksi mukana yritykset Orion Pharma, Forciot ja Suunto.

Forciot ja Suunto tukevat hanketta tuottamalla tutkimuksessa tarvittavat liiketunnistimet. Yritykset uskovat korkeakouluyhteistyön hyödyttävän niiden omien teknologioiden kehittämistä uusilla liiketoiminta-alueilla, kuten lääketieteessä.

Lisätiedot:
Tampereen teknillinen yliopisto
Projektin vastuullinen johtaja, dosentti Jari Ruokolainen, puhelin 050 482 1353

Satakunnan keskussairaala
Tutkimuksen lääketieteellinen vastuuhenkilö, osastonylilääkäri Juha Puustinen puhelin 044 707 7806

Päivitetty: 23.11.2017 14:33