Satakunnan keskussairaalan henkilökunnan rokotuskattavuus parani

Satakunnan keskussairaalan henkilökunnan rokotuskattavuus parani


Rokote on tärkein keino suojautua influenssaa vastaan. THL suosittelee influenssarokotusta riskiryhmille ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Henkilökunnan hyvää rokotuskattavuutta pidetään yhtenä hoidon laadun mittarina.

Monet Satakunnan keskussairaalan yksiköt rokottautuivat kattavasti, 14 yksikköä pääsi yli 95 %:n kattavuuteen. Kaikkien sairaalan lääkärien rokotekattavuus on 80 % ja hoitajien 75 %, muu henkilökunta jäi 56 %:iin. Muussa henkilökunnassa on paljolti henkilöitä, jotka eivät ole suoranaisessa potilastyössä.


Käytössä uusi, reaaliaikainen influenssarokotusten seurantajärjestelmä ePiikki

Satakunnan keskussairaalassa on tällä rokotuskaudella otettu käyttöön reaaliaikainen henkilökunnan influenssarokotusten seuranta. Kyseessä on infektioyksikön ja Flowmedikin kehityshanke, ePiikki, jonka avulla työterveyshuolto on kevyttä mobiilitekniikkaa käyttäen voinut helposti, ilman tunnistetietoja syöttää rokotustiedot järjestelmään niin, että ammattiryhmä ja toimipiste tulevat tallennetuiksi. Rokotteen ottaneiden määrää verrataan työssä olleiden määrään rokotuskauden alkaessa (marraskuun alussa). ePiikkiä on tällä epidemiakaudella testattu ja kehitetty myös Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Kokemukset ePiikistä ovat rohkaisevia ja järjestelmä on ollut helppokäyttöinen. Sairaalan sisäiseltä intranetsivustolta henkilökunta on voinut seurata rokotuskattavuuden kehitystä. Sairaanhoitopiiri kannattaa avointa tiedottamista ja ePiikki on julkaistu myös sairaanhoitopiirin www-sivuilla.

Toivomme tämän kannustavan muita terveydenhuollon toimijoita henkilökunnan rokotuskattavuuden reaaliaikaiseen mittaamiseen ja tuloksen julkiseen ilmoittamiseen.


Sairaanhoitopiiri kiittää ahkerimmin rokottautuneiden ja rokottaneiden yksiköiden henkilöstöä

Koko sairaalan osalta ei vielä päästy 80 %:n tavoitteeseen, mutta Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueella rokotuskattavuus nousi 85 %:iin. Sen kunniaksi sairaalan johto tarjoaa perjantaina 3.2.2017 parhaalle tulosalueelle kakkukahvit. Yksittäisiä yksiköitä ei johdon toimesta tänä vuonna huomioida erikseen.

Lisäksi palkitaan Rauman ja Porin Dialyysiyksiköt sekä lasten poliklinikka ahkerasta potilaiden rokottamisesta suklaasuukoin. Riskiryhmien rokotuksethan hoidetaan yleensä neuvoloissa ja terveyskeskuksissa, mutta Satakunnan keskussairaalassa tarjottiin marras-joulukuun aikana riskiryhmän potilaille mahdollisuutta rokotteen ottoon sairaalakäynnin yhteydessä silloin, kun se luontevasti sopi muun palvelun yhteyteen. Tällä kaudella Satakunnan keskussairaalassa annettiin potilaille yhteensä 904 rokotetta. Tiedot sairaalassa annetuista rokotteista välitetään myös THL:ään.


Tavoitteet saavutettiin johdon tuella ja yhteistyöllä työterveydenhuollon kanssa

Rokotuskattavuuden parantamisessa tärkeää on ollut johdon tuki ja hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Rokotteen ottaminen on pyritty tekemään henkilökunnalle helpoksi. Infektioyksikkö on tarjonnut asiasta koulutusta ja kannustusta. Reaaliaikaisen ePiikin näkyminen sairaanhoitopiirin intranet sivustolla on saanut yksiköt kilpailemaan rokotuksen ottamisesta keskenään myönteisellä tavalla.

Päivitetty: 6.2.2017 14:57