Satakunnan keskussairaala on laadukas leikkaava sairaala

Satakunnan keskussairaala on laadukas leikkaava sairaala

satshp_730_097.jpg

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumista kolme kertaa vuodessa. Hoitoon pääsytilastot kuluvan vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta osoittavat, että Satakunnan sairaanhoitopiirissä tavallisimpiin ei-kiireellisiin leikkauksiin pääsee säädetyssä ajassa.

Yleisimpiä, ei-kiireellisiä leikkauksia odottavat Satakunnan sairaanhoitopiirin potilasjonoissa:Hoidetut potilaat yhteensä1-90 vrk91-180 vrkYli 180 vrkKeskimääräinen odotusaika vrk (mediaani)
Kaihileikkaus62724836712107
Kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset21116644143
Polvinivelen tähystykset ja leikkaukset54494043
Nivus- ,napa ja arpityräleikkaukset19315734258
Rannekanava-ahtauman leikkaus1117338079
Polven tai lonkan tekonivelleikkaus262591976131
Sappileikkaus75678052
Gynekologiset laskeumaleikkaukset54486042

 

Tekonivelleikkaukset hyvää kansallista laatua

Satakunnan sairaanhoitopiiri on sijoittunut hyvin myös THL:n tekonivelkirurgian onnistumisprosentteja vuodelta 2014 vertailevassa tutkimuksessa. Satakunnassa uusintaleikkausten määrää mittaava prosenttiluku oli polven proteesileikkausten osalta 2,1 ja lonkkaleikkauksissa 2,5. Heikoimmin menestyvissä sairaaloissa vastaavat luvut olivat 8,2 ja 9,5.

Päivitetty: 3.6.2016 9:06