Satasairaalan asiakas- ja potilaslaskuissa viiveitä tietojär-jestelmäuudistuksen vuoksi

​Satasairaalan asiakas- ja potilaslaskuissa viiveitä tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi

Satasairaalassa on tehty potilastietojärjestelmään päivitys 11.5.2019, jolloin käytössä ollut Effica –potilastietojärjestelmä päivitettiin LifeCare –potilastietojärjestelmäksi. Uudistuksen myötä myös asiakas- ja potilaslaskutusjärjestelmä uusiutui.  

Uuteen järjestelmään on käyttöönoton jälkeen tehty joitakin korjaavia toimenpiteitä, ja koska uuden ohjelman käyttö vaatii henkilökunnalta uudenlaista osaamista, henkilöstön koulutukseen tullaan panostamaan lisää.

Jotta voimme varmistaa potilaslaskutuksen oikeellisuuden, olemme päättäneet tarkistaa laskutusaineiston perusteellisesti, jotta mahdolliset virheet ja puutteet löydetään ennen laskujen siirtämistä eteenpäin potilaillemme.

Satasairaalasta lähtee vuosittain yhteensä n. 250 000 laskua, mikä tarkoittaa kuukausitasolla yli 20 000 potilaslaskua. Haluamme varmistaa laskutuksen oikeellisuuden ennen normaalin laskutussyklin käynnistämistä.

Ohjelmistopäivityksen jälkeen on lähetetty ensimmäinen laskutuksen erä potilaille 4.6.2019. Laskutus on n. 500 laskun koe-erä, jonka laskut perustuvat käynteihin ajalta 11.5. -13.5.2019. Mikäli laskuissa on huomautettavaa, toivomme yhteydenottoa laskuissa näkyviin numeroihin.

Pahoittelemme potilaillemme aiheutuvaa viivettä käynti- ja vuodeosastotoiminnan potilaslaskutuksessa. Pyrimme pääsemään normaaliin laskutussykliin mahdollisimman pian.

Tero Mäkiranta
talousjohtaja
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
puhelin 044 707 7790  


Tiedote Satasairaalan potilaslaskutus

Päivitetty: 7.6.2019 8:46