​Lasten- ja naistentalo vauvamyönteisyysmatkalla

 

Kehitämme Lasten- ja naistentalossa imetysohjausta Unicefin ja Maailman terveysjärjestön Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti. Synnytyssairaalan hoitokäytännöt ja ohjaus vaikuttavat imetyksen käynnistymiseen. Vauvamyönteisyysohjelman mukaiset hoitokäytännöt mahdollistavat imetyksen optimaalisen käynnistymisen ja auttavat äitiä pääsemään imetystavoitteisiinsa.

Vauvamyönteisyysohjelman ydin on ”10 askelta onnistuneeseen imetykseen”, jossa kuvataan imetyksen käynnistymistä tukevat hoitokäytännöt. Näitä hoitokäytäntöjä ovat esimerkiksi ihokontaktin ja varhaisimetyksen mahdollistaminen synnytyssalissa, ympärivuorokautinen vierihoito ja lapsentahtinen imetys.

Vauvamyönteisyyden ja perhelähtöisyyden periaatteet kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on myös raskaana olevien imetysohjauksen kehittäminen, sekä niiden perheiden huomioiminen, jotka ovat valinneet syystä tai toisesta lapsensa ruokinnan toisin kuin imettämällä.

Vauvamyönteisyysohjelman ansiosta yhä useampi lapsi kotiutuu synnytyssairaalasta täysimetettynä. Neuvolan terveydenhoitaja tukee imetyksen jatkumista ja perheen imetystavoitteiden toteutumista kotona. Lasten- ja naistentalo tekee yhteistyötä neuvoloiden kanssa.

Lisätietoja vauvamyönteisyysohjelmasta löytyy myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilla:

https://www.thl.fi/fi/web/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/raskaus-ja-synnytys/imetyksen-edistaminen-synnytyssairaalassa/vauvamyonteisyysohjelma

Päivitetty: 1.6.2017 8:37