Satakunnan sairaanhoitopiiri sai erinomaisen tuloksen opiskelijaohjausarvioinnissa

Satakunnan sairaanhoitopiiri sai erinomaisen tuloksen opiskelijaohjausarvioinnissa

Noin 700 - 800 terveysalan opiskelijaa suorittaa vuosittain opintoihinsa kuuluvaa ohjattua harjoittelua Satakunnan sairaanhoitopiirin yksiköissä. Harjoitteluyksiköiden lukumäärä vaihtelee välillä 110 - 120.   Eniten harjoittelussa on sairaanhoitajaopiskelijoita, mutta myös terveydenhoitajiksi, fysioterapeuteiksi, kätilöiksi, bioanalyytikoiksi ja röntgenhoitajiksi valmistuvia on paljon.  Lisäksi työssäoppimisjaksoilla on lähihoitajaopiskelijoita.  Opiskelijaohjausta yksiköissä koordinoivat opiskelijavastaavat yhdessä osastonhoitajan kanssa.  Ohjaus toteutuu suurimmaksi osaksi lähiohjaajien toteuttamana.

Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijat arvioivat harjoittelujakson jälkeen saamaansa opiskelijaohjausta CLES-kyselyllä. CLES-kyselyn tuloksia vertaillaan vuosittain kansallisella tasolla. Satakunnan sairaanhoitopiiri sijoittui keskussairaalapiirien osalta vuonna 2016 toiselle sijalle, keskiarvolla 8.9 asteikolla 1 - 10.

Satakunnan sairaanhoitopiirin CLES-tulokset ovat parantuneet vuosi vuodelta.  Hyvän tuloksen taustalla on pitkäjänteinen opiskelijaohjauksen kehittäminen. Hoitotyön klinikkaopettajat Helena Susilahti ja Tapio Kallio ovat kehittäneet opiskelijaohjausta yhteistyössä hoitotyön johtajien,  harjoitteluyksiköiden henkilökunnan sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kliinisten opettajien kanssa.

- Yhdeksän kymmenestä opiskelijasta suosittelee Satakunnan sairaanhoitopiiriä harjoittelupaikkana, korostaa hallintoylihoitaja Paula Asikainen. - Se on tulos, josta voimme olla ylpeitä.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on palkittu vuodesta 2014 asti CLES- kyselyssä hyvin menestyneistä harjoitteluyksiköitä. Vuoden 2016 CLES-tulosten perusteella sairaanhoitopiiri tarjoaa kakkukahvit sisätautien osasto 2:n, psykoosipoliklinikan ja lasten- ja lastenkirurgian poliklinikan henkilökunnalle ansiokkaasta opiskelijaohjauksesta.

Päivitetty: 3.4.2017 7:59