Pääministeri Stubb vieraili sairaanhoitopiirissä

Stubb.jpg

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on alkanut syyskuussa 2014 Vähän Enemmän – arkiaktiivisuutta kehittämishanke, jossa tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää sairaanhoitopiirin henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia.  Hankkeen suojelijana toimii pääministeri Alexander Stubb. Pääministerin mukaan työntekijän kehon ja mielen tasapaino, ja niiden aktivointi ylläpitää hyvää työkykyä. Näin saadaan energiaa työarkeen ja tuetaan työssä jaksamista.

Hankkeen tarkoituksena on, että työntekijöille herätetään kiinnostus omaan fyysiseen hyvinvointiin ja itsestä välittämiseen. Keskeisenä tavoitteena on laatia sairaanhoitopiirille pitkän tähtäimen henkilöstöliikunnan kehittämisohjelma. Kehittämishanke toteutetaan osana Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelmaa.  Lisäksi hankkeesta on julkaistu kaksi videota, jotka ovat Youtubessa hakusanoilla "Vähän enemmän arkiaktiivisuutta".

Tavoitteena on, että vuonna 2017 Satakunnan sairaanhoitopiiri on Suomen arkiaktiivisin työpaikka, jossa jokainen työntekijä huolehtii itselleen parhaimmalla tavalla omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Hankkeen aikana selvitetään henkilöstöliikunnan tämän hetkiset käytännöt, tutkitaan henkilökunnan fyysisen kunnon tila, tarjotaan kohdennettuja elämäntapavalmennuksia eri aktiivisuusluokkaan kuuluville, seurata ja kehittää henkilöstön aktiivisuutta sekä kannustaa työmatkaliikkumiseen. Erityistä tukea annetaan niille, jotka eivät liiku riittävästi työkykynsä ja/ tai oman fyysisen hyvinvointinsa kannalta, sekä niille, joilla on jokin työkykyä alentava sairaus tai riski sairastua sellaiseen.

Hankkeessa yhteistyökumppaneina on Satakunnan alueen liikuntapalveluja tarjoavat tahot, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu Ry, Hymis sekä Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelma. Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelma on myöntänyt sairaanhoitopiirille 40 000 euron avustuksen 2014 hankkeen toteuttamiseen.

Päivitetty: 20.2.2015 14:57