Potilas voi täyttää vaaratapahtumailmoituksen netissä

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön netissä sähköisesti täytettävä vaaratapahtumailmoitus, jolla potilaalla tai hänen läheisellään on mahdollisuus ilmoittaa havaitsemastaan vaaratapahtumasta tai muusta turvallisuuspuutteesta. Potilaat ja heidän läheisensä voivat osallistua potilasturvallisuuden edistämiseen, ja sairaanhoitopiiri kannustaa heitä ilmoittamaan vaaratilanteista nettilomakkeella.

Tee ilmoitus vaaratilanteesta

 

Sairaalahoito on pääsääntöisesti hyvin turvallista. Siitä huolimatta tutkimusten ja hoidon aikana sattuu erilaisia vaaratilanteita, joista voi aiheutua potilaalle haittaa. Monissa tilanteissa potilas tai hänen läheisensä on se, joka havaitsee kehittyvän vaaratapahtuman ensimmäisenä. On ensiarvoisen tärkeää, että potilas tai hänen läheisensä kertoo heti henkilökunnalle havaitsemastaan vaaratapahtumasta, että tilanne ei pääse kehittymään haittatapahtumaksi.  Keskustelu on kuitenkin edelleen paras ja nopein tapa selvittää asia.

Terveydenhuollon kaikkien ammattilaisten lähtökohtana on, että potilas saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa parhaalla mahdollisella tavalla. Turvallinen ja laadukas hoito on kaikkien yhteinen etu. Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla. Sairaanhoitopiirissä kerätään jatkuvasti tietoa erilaisista vaaratapahtumista ja saatujen tietojen avulla toimintaa kehitetään turvallisemmaksi. Henkilökunta huomioi turvallisuuden kaikessa toiminnassa ja seuraa potilasturvallisuuden tilaa päivittäin.

Esimerkkejä hyvästä hoidosta potilaan kannalta tarkasteltuna:

  • potilas saa hänelle tarkoitetun lääkkeen, oikean määrän ja oikeaan aikaan
  • potilaan tiedot ovat aina käytettävissä ja häntä hoidetaan niiden mukaan
  • potilaalle ei koidu tapaturmaa hoidon yhteydessä (esim. kaatuminen)
  • hoidossa käytettävä laite toimii oikein ja sitä käytetään oikein
  • potilas kokee tulleensa kohdelluksi arvostavasti
  • potilas saa ymmärrettävää tietoa hoidostaan ja häntä kuunnellaan
Päivitetty: 10.3.2016 7:36