​Potilastiedot siirtyvät kansalliseen sähköiseen arkistoon

Satakunnan sairaanhoitopiirin potilastiedot tallennetaan 26.11.2014 alkaen valtakunnalliseen Kelan ylläpitämään sähköiseen Potilastiedon arkistoon.

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa, kun arkiston käyttö laajenee. Ennen arkistoon liittymistä syntyneet tiedot eivät näy arkiston kautta.

Potilastiedon arkistosta on hyötyä niin potilaalle kuin terveydenhuollon henkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä riippumatta siitä, missä potilasta on aiemmin hoidettu. Näin voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Yksityinen terveydenhuolto liittyy Potilastiedon arkistoon myöhemmässä vaiheessa.

Omakanta-palvelun käyttö

Potilastiedon arkisto tarjoaa täysi-ikäisille kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan osoitteessa http://www.kanta.fi/fi/omakanta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Omakanta -palvelusta voi katsella potilasasiakirjoja ja lääkitystietoja sekä myöhemmin laboratorio- ja röntgenvastauksia.  Toistaiseksi vanhemmat eivät näe palvelusta alaikäisten lastensa tietoja.

Potilas voi nopeuttaa asiointiaan terveydenhuollossa käymällä lukemassa Potilastiedon arkistoa koskevan informaation jo etukäteen Omakanta-palvelussa ja antamalla samalla suostumuksen tietojensa luovuttamiseen. Muussa tapauksessa informointi annetaan ensimmäisen hoitokäynnin yhteydessä.

Potilaalta tarvitaan suostumus, jotta arkiston tietoja voidaan luovuttaa muille terveydenhuollon palvelunantajille. Potilas voi halutessaan myös kieltää potilastietojensa luovuttamisen joko osittain tai kokonaan. Tällöin tiedot eivät ole käytettävissä edes hätätilassa. Suostumuksen tai kiellon voi tehdä Omakanta-palvelussa tai hoitokäynnin yhteydessä.

Palvelun kautta voi myös seurata omien potilastietojensa käyttöä, sillä tietojen luovuttamisesta jää aina jälki järjestelmään.

Päivitetty: 2.12.2014 12:26