​Satakunnan alueellinen saattohoitosuunnitelma julkistettu

Saattohoidon tavoitteena on parantumattomasti sairaan ja kuolemaa lähestyvän ihmisen kärsimyksen lievittäminen ja kuolemaan valmistaminen. Hyvään saattohoitoon ovat oikeutettuja kaikki kuolevat ihmiset asuinpaikastaan, taustastaan tai diagnoosistaan riippumatta.

Satakuntaan  on valmistunut alueellinen saattohoitosuunnitelma, joka julkistettiin tänään 26.2.2015 Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Alueellisessa saattohoitotyöryhmässä on ollut edustettuna moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, jota on koordinoinut SATSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö. Ansiokkaalla yhteistyöllä on saatu aikaan yksinkertainen potilaan tarpeista lähtevä suunnitelma, jota saattohoitopotilaita hoitavat voivat hyödyntää koko Satakunnassa. Suunnitelma ohjaa hoitokäytäntöjä.

Suunnitelma tähtää siihen, että potilaan hoito lähestyvän kuoleman hetkellä turvataan ja organisoidaan joko sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, tehostetun kotisairaanhoidon, kotisairaalan tai kotiavun turvin. Saattohoitoon siirtymisestä sovitaan hoitoneuvottelussa, jossa tulee olla mukana potilaan ja hoitohenkilökunnan lisäksi potilaan luvalla myös hänen omaisensa. Potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on lähtökohtana saattohoidosta sovittaessa.

Satakunnan alueelliseen saattohoitosuunnitelmaan pääset tästä linkistä.

Päivitetty: 19.8.2016 11:46