Satakunnan sairaanhoitopiiri etsii asiakasraatilaisia tukemaan uuden päivystyssairaalan suunnittelutyötä

SATKS ilmakuva_www-sivut asiakasraati_20160304.jpg

Oletko terveyspalveluja käyttävä ja / tai tunteva satakuntalainen? Onko sinulla halua ja intoa vaikuttaa uuden päivystyssairaalan suunnitteluun? Ilmoittaudu jäseneksi keväällä perustettavaan Satakunnan sairaanhoitopiirin asiakasraatiin!

Asiakasraati kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Asiakasraatiin valitaan ilmoittautuneiden joukosta 12 -15 henkilöä, jotka edustavat eri ikäryhmiä ja toimivat yhteiskunnan eri alueilla. Asiakasraati toimii päivystyssairaalan suunnittelun ja rakentamisen aikana ja sen tehtävä on tuoda esille potilaan ja / tai omaisen näkökulma. Asiakasraadin jäsenet tutustuvat toimintakauden aikana sairaanhoitopiirin palveluyksiköihin ja palveluihin. Asiakasraadin rooli on neuvoa antava eikä sillä ole virallista asemaa Satakunnan sairaanhoitopiirin päätöksenteossa.

Toiminnasta ei makseta palkkioita, mutta matkakulut korvataan. Asiakasraati kokoontuu iltaisin.

Lisätietoja antaa
asiakaspalvelupäällikkö Piia Astila, puh. 044 707 7886, piia.astila(at)satshp.fi.
Imoittautumiset www.lyyti.in/asiakasraati 22.3.2016 kello 16.00 mennessä. 

 

Päivitetty: 4.3.2016 8:12