Satasairaala kehittää päivystyspotilaan palvelua

Satasairaala kehittää päivystyspotilaan palvelua

Satasairaalan päivystys pilotoi kevään aikana uutta päivystyspotilaan hoidon tarpeen arvioinnin toimintamallia. Päivystykseen saapuvan asiakkaan hoidon tarpeen arvioi sairaanhoitaja, joka haastattelee häntä ilmoittautumisen yhteydessä. Jatkossa sairaanhoitaja tekee kattavamman hoidon tarpeen arvion, jossa sairaanhoitaja haastattelun lisäksi voi tehdä potilaalle joitakin tutkimuksia, esimerkiksi mittauksia tai pika-testejä. Potilas siirtyy hoidon tarpeen arvion perusteella odottamaan lääkärin vastaanottoa tai hän pääsee kotiin kotihoito-ohjeiden kanssa. Suunniteltu sairaanhoitajavastaanotto toimii vain virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin, ei yöaikana.

Suunnittelemamme uuden toimintatavan tavoitteena on parantaa päivystyksen asiakaspalvelua ja lyhentää odotusaikoja.  Sairaanhoitajavastaanottotoiminnan käynnistyminen edellyttää myös vastaanottotilojen remontointia ja henkilökunnan täydennyskoulutusta.

Päivystyksessä asiakkaiden henkeä pelastava toiminta on aina ensisijaista. Hoidamme asiakkaat aina kiireellisyysjärjestyksessä heidän oireidensa perusteella. Asiakas, jonka vaiva osoittautuu kiireettömäksi, voidaan kotiuttaa jo hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä.

Soita aina päivystyksen puhelinneuvontaan 02 627 6868 ennen päivystykseen hakeutumista. Numero palvelee maanantaista torstaihin kello 15.00 - 8.00 ja perjantaista kello 15.00 maanantaihin kello 8.00 asti.

Päivystyksen odotustilanteen voit tarkastaa nettisivultamme

Satasairaalan päivystyksen ruuhkamittari

Voit myös arvioida oman tilanteesi kiireellisyyttä sivullamme olevan ohjeen avulla

Arvioi tilanteesi kiireellisyys

Satasairaalan päivystyspalvelujen esite Tietoa Satasairaalan päivystyspalveluista

Lisätietoa päivystystoiminnasta Terveyskylän sivulla

https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/tietoa-päivystyksestä/usein-kysytyt-kysymykset/päivystykseen

Päivitetty: 18.1.2019 14:20