​Satasoten valmisteluryhmiin 400 jäsentä


Työryhmien nimeäminen antaa lisävauhtia Satasoten valmistelulle. 18 valmisteluryhmään on ehdolla peräti 400 henkilöä.

Jäsenet nimetään kuntien, kuntayhtymien, kolmannen sektorin toimijoiden, yritysten, oppilaitosten, henkilöstöä edustavien ammattiliittojen sekä muiden sidosryhmien esitysten pohjalta.

Satasoten johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokouksessa käytiin keskustelua valmistelutyöryhmistä ja projektisuunnitelmaesityksestä. Päätöksen kokonaisuuden lähettämisestä eteenpäin kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen hyväksyttäväksi tekee maanantaina 9. toukokuuta kokoontuva Satasoten ohjausryhmä.

Tiistaina 3. toukokuuta käydyssä keskustelussa painotettiin maakunnan ääntä, asiantuntemusta ja sitoutumista. Valmistelun tuloksena todettiin muurattavan Satasoten peruskivi.

Satasoten muutosorganisaatio tekee parhaillaan päätöksentekoa varten suunnitelmaa siitä, miten maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan. Uudistuksessa ovat mukana kaikki Satakunnan kunnat sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto. Yhdessä ne ovat linjanneet valmiudesta siirtyä maakunnalliseen sote-malliin jo vuoden 2018 alussa, mikäli 1.1.2019 voimaantulevaksi suunniteltu valtakunnallinen sote-lainsäädäntö jää toteutumatta. Uudistuksen alustana toimii Porin kaupunki. www.satasote.fi

Lisätietoa antaa:
Juha Vasama, Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja, puhelin 044 455 7311

Päivitetty: 4.5.2016 8:51