Lääkkeiden logistiikan ja laadunvalvonnan käytännöt ovat sairaalaosastoilla hyvällä tasolla

Proviisori, FaL Eeva Suvikas-Peltosen väitöstutkimuksen mukaan lääkkeiden logistiikan ja laadunvalvonnan käytännöt ovat sairaalaosastoilla hyvällä tasolla

Satakunnan keskussairaalan apteekissa työskentelevä Eeva Suvikas-Peltonen on laatinut tarkastustyökalun, jonka avulla voidaan arvioida osastoilla tapahtuvan lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua ja saada tietoa osastojen käytännöistä.

Tarkastustyökalua testattiin Satakunnan keskussairaalan kaikilla niillä kahdellakymmenellä osastolla, joissa lääkkeitä saatetaan käyttökuntoon. Erityisesti lääkkeiden logistiikkaan ja laadunvalvontaan liittyvät käytännöt olivat väitöstutkimuksen mukaan hyvällä tasolla.

– Lääkkeiden tilaaminen ja lääketilauksen hyväksyminen sekä lääkkeiden säilyttäminen ja hävittäminen hoidettiin sairaalan osastoilla hyvin. Osastojen lääkehuoneet olivat melko hyvin varusteltuja. Osastoilla myös kirjattiin ja käsiteltiin hyvin käyttökuntoon saattamisessa tapahtuneet virheet ja läheltä piti -tilanteet. Laadunvarmistukseen oli panostettu, ja osastoilla oli paljon ohjeistuksia lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen, Suvikas-Peltonen luettelee.

Eniten parannettavaa on aseptiikkaan liittyvissä käytännöissä. Eeva Suvikas-Peltosen mukaan sairaaloissa tulisikin kouluttaa henkilökuntaa lisää erityisesti työskentelytilan oikeaan käyttöön ja puhdistukseen, hanskojen käyttöön sekä desinfiointiin.

– Farmasian alan ammattilaiset voisivat olla enemmän mukana lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvien toimintaohjeiden laatimisessa, kouluttamisessa, lääkehuoneiden suunnittelussa sekä käytäntöjen tarkistamisessa. Sairaala-apteekki voisi lääkeasioiden asiantuntijan roolissa auttaa osastoja luomaan heille sopivia ratkaisuja.

– Osastofarmaseutti tuo tarvittavaa farmasian alan asiantuntemusta osastoille, mutta välillä osaston ulkopuolinen arviointikin on paikallaan, Eeva Suvikas-Peltonen suosittelee.

FaL Eeva Suvikas-Peltonen väitteli 23.9.2017 aiheesta "Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla". Väitöstilaisuus järjestettiin Satakunnan keskussairaalan auditoriossa.

FaL Eeva Suvikas-Peltonen on syntynyt 1980 Porissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1999 Porin suomalaisen yhteislyseon lukiosta. Proviisoriksi Suvikas-Peltonen valmistui 2004 Kuopion yliopistosta. Väitös oli ensimmäinen, joka liittyi Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutukseen.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Päivitetty: 25.9.2017 11:23