Tiedote kontaktiselvityksen etenemisestä Porissa

Uusia tuberkuloositapauksia ei ole todettu, työ jatkuu

Viittaan aiempaan tiedotteeseen 3.10.2017 koskien 25.9.2017 Porissa keuhkojen ja kurkunpään tuberkuloosiin menehtyneen potilaan kontaktiselvityksen etenemistä.

Kontaktien selvitystyö on edennyt ripeästi tiiviissä yhteistyössä Porin perusturvan, THL:n ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Uusia tartuttavia tuberkuloositapauksia ei ole todettu, mutta kartoitustyö jatkuu.

Kaikki oireiset henkilöt on tavoitettu
Kaikki oireisiksi tunnistetut henkilöt, yhteensä viisi henkilöä, on jo tutkittu ja tartuttavan tuberkuloosin mahdollisuus on poissuljettu keuhkokuvilla ja yskösnäyttein.  Kolmella näistä henkilöllä on tulossa lisätutkimuksia, mutta jo nyt voidaan sanoa, että kyseessä ei ole ainakaan tartuttava tuberkuloosi.

Kaikki sairaalassa altistuneet potilaat on tutkittu infektiopoliklinikalla. Kolmelle immuniteetiltaan alentuneelle henkilölle on aloitettu tai aloitetaan maanantaina ennaltaehkäisevä lääkehoito (Isoniatsidi). Hoidolla pystytään varsin luotettavasti ehkäisemään oireisen tuberkuloosin kehittyminen immuunipuutteisella henkilöllä. Terveet henkilöt eivät ennaltaehkäisevää hoitoa tarvitse, sillä oireisen taudin kehittymisriski on pieni.

Työterveyshuolto hoitaa 15 henkilökuntaan kuuluvan tutkimisen kansallisen ohjeiston mukaisesti.

Sairaalan ulkopuolella
Porin perusturva on ripeästi kontaktoinut ja ohjannut tutkimuksiin sairaalan ulkopuolella altistuneet. Yhteensä heitä on 56 henkilöä, mutta luku voi vielä jatkohaastatteluissa lisääntyä muutamalla hengellä. Vain kahdeksan henkilöistä on vielä henkilökohtaisesti tavoittamatta. Kaksi alaikäistä kesätöissä altistunutta on ohjattu lastenpoliklinikan tutkimuksiin.

Kaikille tavoitetuille on jo järjestetty keuhkokuvaukset. Kuvaukset saadaan suoritettua viimeistään kahden viikon aikana. Viisi altistuneista on kotoisin muilta paikkakunnilta Suomessa ja heidät on ohjattu kotipaikkakunnalle kuvattaviksi.

Ulkomailla oleviin altistuneisiin on oltu yhteydessä sekä työnantajan, että viranomaisten välityksellä. Kaikista altistuneista hankitaan tiedot tutkimusten toteutumisesta.

Tilannetta seurataan työryhmän toimesta.

Uusintakuvaus 1 v kuluttua
Olennaista on, että altistuneet käyvät vuoden kuluttua uudessa kuvauksessa ja lisäksi osaavat viipymättä hakeutua hoitoon, mikäli oireita ilmaantuu. Heille on annettu tietoa tuberkuloosin oireista.

 

Perustietoa tuberkuloosista

Mikä tuberkuloosi on?
Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Tuberkuloosi voi aiheuttaa tulehduksen missä tahansa elimessä. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi (2/3 tapauksista). Keuhkotuberkuloosin paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli 3 viikkoa kestänyt yskä, johon liittyvät limaiset, joskus veriset yskökset. Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu ja/tai kuumeilu. Keuhkojen ulkopuolisen tuberkuloosin paikallisoireet riippuvat siitä, missä kehon osassa tulehdus on. Tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosimuoto on imusolmuketuberkuloosi. Kurkunpään tuberkuloosi on melko harvinainen.


Tuberkuloosin hoito
Tuberkuloosi hoidetaan pitkäkestoisella (tavallisesti noin 6 kk) yhdistelmälääkehoidolla. Ajoissa todettu tuberkuloosi paranee hoidolla hyvin. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastava potilas hoidetaan ilmaeristyksessä sairaalassa tavallisesti noin kahden viikon ajan, jonka jälkeen hoito toteutetaan valvotusti kotikunnassa. Hoidosta vastaa keuhkolääkäri yhteistyössä infektiolääkärin kanssa. Hoito on potilaalle maksutonta.

Miten tuberkuloosi tarttuu?
Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Tartunta saadaan ilman välityksellä. Hengitysteiden tuberkuloosia sairastavan henkilön puhuessa, yskiessä tai  aivastaessa  ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältäviä pienhiukkasia. Samassa sisätilassa (esimerkiksi samassa huoneessa) pitkään tai toistuvasti oleskeleva ihminen voi saada tuberkuloosibakteereita omiin keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Suurin riski saada tartunta on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä. Epidemiaselvityksen rajana pidetään yhteensä kahdeksan tunnin altistumista samoissa luokkahuonetta pienemmissä sisätiloissa.

 

Lisätietoja:

Tuberkuloosi.fi-sivustolta www.tuberkuloosi.fi
Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta: http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/tuberkuloosi

Päivitetty: 6.10.2017 17:28

​Lisätietoja

Tiedotteen laati ja tarvittaessa median kysymyksiin vastaa

Raija Uusitalo-Seppälä
Infektioylilääkäri
SataDiag
Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri
Puhelin 044 707 7932 (perjantaina klo 18 saakka)

 

Ulla Hammais
Tartuntatautiterveydenhoitaja, Porin perusturva
Puhelin 044 701 3550

 

Timo Toivainen ja
Jari Sainio                  
Tartuntataudeista vastaavat lääkärit
Porin perusturva