Tietoa hoitotieteen aineopintojen järjestämisestä Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Syksyllä on mahdollista käynnistää Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen opetussuunnitelman mukaiset hoitotieteen aineopinnot (35 op) monimuoto-opetuksena Satakunnan sairaanhoitopiirin tiloissa. Opinnot käynnistyvät, jos saadaan kokoon noin 15 opiskelijan ryhmä. Opintoihin osallistuminen ei edellytä työsuhdetta sairaanhoitopiiriin. Kurssin kesto on syksy 2016 – syksy 2017 eli noin 1½ vuotta.

Opinnoista syntyy opiskelijalle kuluja noin 750-850 € koko opintojen ajalta. Turun avoimen yliopiston opintomaksu on 350 euroa. Tämän lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa opintomaksun, jolla kustannetaan tutoroinnista ja tenttien valvonnasta syntyvät kulut. Kyseinen opintomaksu on vahvistamatta ja sen suuruus on riippuvainen ilmoittautuneiden määrästä.

Ennakkotietoa opintojen sisällöstä on saatavilla Turun yliopiston sivuilta

Ilmoita kiinnostuksesi opintoihin Marita Koivuselle viimeistään 30.4. Jos kiinnostuneita ilmaantuu riittävästi, opintojen käytännön järjestelyt käynnistetään toukokuussa. Yliopiston ilmoittautumisohjeet saatavilla myös myöhemmin.

Marita Koivunen
Kehittämisylihoitaja, TtT, Dos.
Satakunnan sairaanhoitopiiri
email marita.koivunen@satshp.fi
puhelin 044 7077887

Päivitetty: 7.4.2016 10:00