​Työhyvinvointi parantunut edelleen sairaanhoitopiirissä

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on toteutettu keväällä 2016 koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely. Kyselyn toteutti Keva, joka on aiemmin toteuttanut kyselyn sairaanhoitopiirille vuosina 2010 ja 2013. Työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin henkilöstön työhyvinvointia sekä niiden kehittämiskohteita. Sairaanhoitopiirin tuloksia verrattiin muihin Kevan kyselytutkimukseen osallistuneiden kuntaorganisaatioiden tuloksiin. Kyselyssä kartoitettiin johtamista työyksikössä ja organisaatiossa, kehityskeskusteluiden käymistä, työkyvyn tukemista organisaatiossa, työn sujumista työyhteisössä, työtehtäviä ja voimavaroja sekä asiakasyhteistyötä.

Kyselyyn vastasi hieman yli puolet henkilökunnasta. Vastanneista 81 % oli vakinaisessa ja 19 % määräaikaisessa työsuhteessa, vuoteen 2013 verrattuna määräaikaisten osuus on lisääntynyt 4 prosenttiyksikön verran. Vastaajista hieman yli puolet oli työskennellyt sairaanhoitopiirissä yli 10 vuotta.

Kevan antaman palautteen mukaan tulokset ovat monelta osin samalla tasolla kuin kuntasektorilla keskimäärin. Edelliseen kyselyyn verrattuna tulokset ovat koko organisaation tasolla pääosin muuttuneet myönteiseen suuntaan. Myönteistä kehitystä on tapahtunut mm. kehityskeskusteluiden käymisessä sekä siinä, kuinka hyödylliseksi henkilöstö kokee kehityskeskustelut. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää työnantajana olisi valmis suosittelemaan 82 % vastaajista, mikä on hieman enemmän kuin kuntasektorilla keskimäärin.


Lehdistötiedote 20.4.2016

Päivitetty: 20.4.2016 9:32